فایل رایگان ترجمه فارسی مقاله What is Psychological Explanation

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ترجمه فارسی مقاله What is Psychological Explanation :

ترجمه فارسی مقاله What is Psychological Explanation

قالبندی:pdf

کیفیت ترجمه :متوسط

شرح مختصر:

موضوع:ترجمه فارسی مقاله What is Psychological Explanation

قالبندی:pdf

کیفیت ترجمه :متوسط

شرح مختصر:

تبیین روانشناختی چیست؟

ویلیام بکتل

کوری دی. رایت

تبیین روانی به چه چیزی اشاره دارد؟

اغلب تبیین روانشناختی عبارتی برای تلاش و درک پدیده های مربوط به رفتار هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد. با ترکیب کردن فلسفه و روانشناسی یک مفهموم بهتر و دقیق تر از روانشناسی به دست می آید. رویکرد ما در این فصل درمورد چند نوع از شیوه های تبیینی و مختلف روانشناسی تجربی و علمی است. با توجه به سه نمونه اولیه از زیر شاخه های متنوعی از روانشناسی تجربی، ما امیدواریم که یک چارچوب برای تحلیل بیشتر ارائه شود. این نمونه ها یی که اشاره می شود نسبت به دو مدل بسیار متفاوت هستند واین نکته که در چارچوب گسترده تر از فلسفه علم مورد بحث قرار گرفته است. تبیین قانونی و تبیین مکانیکی. در ابتدا دو سوال مربوط به آن:

• تا چه حد قوانین تبیین در روانشناسی مورد نیاز است؟

...................

لینک فایل به زبان اصلی را رایگان از اینجا دانلود کنید.

لینک کمکی