فایل رایگان AEFI Advers event following immunization پاورپوینت مراقبت پی آمدهای نامطلوب ایمنسازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان AEFI Advers event following immunization پاورپوینت مراقبت پی آمدهای نامطلوب ایمنسازی :

مراقبت پی آمدهای نامطلوب ایمنسازی

این پاورپوینت به صورت کامل مبحث AEFI Advers event following immunization مراقبت پی آمدهای نامطلوب ایمنسازی توضیح داده شده است و قابل ارائه در هر سمیناری می باشد

تعداد 64 اسلاید

برخی از عناوین موجود در این پاورپوینت

•پیشگفتار

•مقدمه

هدف ایمنسازی، حفاظت فرد و جامعه

تعریف AEFI

طبقه بندی AEFI

1- واكنش مربوط به واكسن
Vaccine Reaction

1-1- واكنشهای عادی ، خفیف واكسن

واكنشهای موضعی Local Reaction

واكنشهای عمومی Systemic reaction

2-1 واكنشهای نادر و شدید واكسن

جدول شماره یك : عوارض خفیف و شایع واكسن

جدول شماره 2 : واكنش, فاصله تزریق ومیزان بروز واكنشها

2- خطای برنامه Programme Error

خطاهای برنامه كه منجربه عوارض نامطلوب بعد از ایمنسازی می شود.

جهت جلوگیری از خطای برنامه :

3- اتفاقات همزمان Coindental

واكنش تزریق Injection Reaction

عوارض نامطلوب در طی Mass Campaing

لیست عوارض نامطلوب ایمنسازی كه باید گزارش شوند .

اهداف مراقبت بعد از ایمنسازی

مشكلات شایع در بسیج ها :

موانع گزارش دهی كاركنان سطوح محیطی

ازبین بردن موانع گزارش دهی

گامهای انجام بررسی یك AEFI

تست آزمایشگاهی موارد AEFI كه باید بررسی شوند با توجه به روند كارپیشنهادی

گزارش ماهانه عوارض جانبی ناشی از واكسن :

اقدامات اولیه درمانی :

ارزیابی علت و معلولی ، با پرسش تعدادی ازسئوالات ذیل انجام می شود

و مطالعه چندین مورد

لینک کمکی