فایل رایگان پاورپوینت چك الكترونیك / اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت چك الكترونیك / اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك :

پاورپوینت چك الكترونیك اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك

دانلود پاورپوینت چك الكترونیك / اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك


موضوع تحقیق: دانلود پاورپوینت چك الكترونیك / اینترچك مدلی برای تكامل پرداخت الكترونیك در 18 صفحه کاملا مناسب برای ارائه تحقیق و یا هر گونه ارائه ای با مطالب کامل

عناوین موجود در پاورپوینت :

انواع پرداخت در سیستم بانكی از دید مشتری

q پرداخت مشتریان به بانك

q پرداخت برای قرار گرفت پول در حساب مشتری

q پرداخت انواع كارمزد

q پرداخت برای انتقال به مشتری دیگری توسط بانك

q پرداخت مشتریان به مشتریان بانك

q انتقال مستقیم وجه بین حساب ها ( داخلی بانكی، سحاب، پایا، ساتنا و...)

q پرداخت بانك به مشتریان

q پرداخت مبلغی كه توسط یك مشتری از طریق بانك به مشتری دیگری پرداخت شود.

q جوایز و انواع سود عقود

الزامات پایه در پرداخت پول از طریق بانك

چك الكترونیكی چیست؟

چك الكترونیك/ اینترچك

تكمیل راهكار انتقال با امكانات الكترونیك

ایجاد زیر ساخت خدمات جدید برای مشتریان

فرآیند گردش كار در اینترچك

لینک کمکی