فایل رایگان کنترل مد لغزشی آونگ معکوس چرخان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کنترل مد لغزشی آونگ معکوس چرخان :

کنترل مد لغزشی بدلیل توانایی کنترل فرآیندهای با عدم قطعیت زیاد اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در این استراتژی کنترلی معادلات غیرخطی دارای عدم قطعیت سیستم که از مرتبه n است، با انتخاب مناسب یک سطح لغزش به یک معادله دیفرانسیل غیرخطی مرتبه اول تبدیل می شود و مسئله کنترل پلانت مرتبه n غیرخطی تبدیل به کنترل کردن دینامیک سطح لغزش که از مرتبه یک است، می شود. سپس با انتخاب مناسب قانون کنترل کاری می کنیم که حتی با وجود عدم قطعیت ها، حالت های سیستم بر روی سطح لغزش بمانند و چون انتخاب سطح لغزش اختیاری است، آنرا به نحوی انتخاب می کنیم که مشخصات سیستم حلقه بسته مطلوب را داشته باشد.

در این پروژه، با استفاده از کنترل مدل لغزشی به کنترل کردن سیستم چندمتغیره آونگ معکوس چرخان می پردازیم. مباحث تئوری بصورت کامل ارائه شده است و نتایج آن هم با استفاده از نرم افزار سیمولینک شبیه سازی شده است.

لینک کمکی