فایل رایگان تحقیق و پژوهش-یادگیری و اختلالات آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحقیق و پژوهش-یادگیری و اختلالات آن :

فایل رایگان تحقیق و پژوهش-یادگیری و اختلالات آن

فایل رایگان تحقیق و پژوهش-یادگیری و اختلالات آن
فهرست

حافظه چیست.. 3

تعریف رشد 3

مهمترین ویژگیهای تجربه گرایی. 4

تفاوت یادگیری با تفكر. 5

تعریف یادگیری با رویكرد شناختی. 5

تجربه گرایی. 6

ضرورت یا عدم ضرورت تقویت.. 7

نظریه ادوین ری گاتری.. 8

محرك های ناشی از حركت.. 9

نقش تمرین بر عملكرد 9

خاموشی و فراموشی. 9

مفهوم تقویت و تنبیه. 10

مفهوم محرك های نگهدارنده 10

مفهوم قصد 11

نظریه گشتالت.. 11

بر خلاف نظریه پردازان رفتارگرا ، اعتقاد بر این است كه یادگیری تدریجی نیست.. 12

اختلال. 12

عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 13

نظریه‌های یادگیری.. 15

عوامل بروز اختلالات یادگیری.. 15

آموزش فرایندی اختلال یادگیری.. 17

تعریف اختلال یادگیری.. 18

طبقه بندی اختلال یادگیری.. 18

اختلالات حافظه ای.. 19

وسواس فکری.. 24

اختلال وسواس فكری – عملی. 25

نشانه های وسواس.. 25

تشریح نوع اختلال. 28

علل زمینه ای بروز اختلال. 28

عوامل پیشگیری كننده 29

پیامد منفی برای رفتارهای نامطلوب.. 33

منابع. 34

حافظه چیست ؟

حافظه عبارتست از ثبت نسبتا پایداری كه زیربنای یادگیری است حافظه شامل پردازشهای مختلفی است كه در زمان معینی ثبت می شود از نظر رفتار گرایان حافظه همان یادگیری است

از نظر روانشناسان شناختی ، حافظه با یادگیری فرق دارد چون متأثر از عوامل پردازشی است

تعریف رشد :

رشد تغییراتی پیوسته و منظم است كه در نتیجه گذشت زمان بوجود می آید.

رشد و یادگیری تأثیر متقابل دارند

رشد زمینه یادگیری را فراهم می كند و یادگیری هم منجر به رشد بهتری می شود

یادگیری به تمرین وابسته است در حالیكه در رشد یا تأثیر یادگیری وجود ندارد و یا تأثیر آن كند است.

نقش نظریه در روانشناسی یادگیری :

یك نظریه تعدادی مشاهده را با هم تركیب می كند

نظریه باعث تولید پژوهش های تازه می شود

نظریه ها به تولید فرضیه های قابل بررسی باید منجر گردد

نظریه یك ابزار است

نظریه های علمی تابع اصل ایجاز است

مهمترین ویژگیهای تجربه گرایی :

حس نگری : تنها ابزار رسیدن به معرفت حواس هستند

كاهش گرایی‌ : تصورهای مركب قابل تجزیه به تصورهای ساده هستند

تداعی گرایی : معرفت حاصل تداعی است

ماشین گرایی : ذهن همانند ماشین است

آیا یادگیری باید به تغییر رفتار بیانجامد؟

پاسخ اسكینر : یادگیری عین تغییرات رفتاری است و حتما باید به تغییر قابل مشاهده بیانجامد

چه تغییراتی به یادگیری منتهی می شود؟

تغییراتی كه پایدار است

در نتیجه رشد نباشد

در نتیجه عواملی همچون خستگی و اثر دارویی نباشد

در نتیجه تمرین و تجربه باشد

در نتیجه حالات موقتی زودگذر نباشد

آیا یادگیری و عملكرد با هم متفاوتند؟

بله

واژه بالقوه در تعریف یادگیری به همین موضوع اشاره دارد

یادگیری می تواند بالفعل نباشد

اگر بالفعل باشد عملكرد را نشان می دهد

مثلا ممكن است كسی شنا را یاد بگیرد اما تا زمانیكه در استخر قرار نگیرد شنا را نشان نمی دهد ( عملكرد ).

ملاك یادگیری تمرین و تجربه است

هر رفتاری كه به مقدار بیشتر تحت تأثیر تمرین و تجربه باشد ارزش بیشتری برای یادگیری دارد

رفتار بازتابی و غریزی یادگیری نیست

رفتارهایی همچون مهاجرت پرندگان ، لانه سازی و ... یادگیری به حساب نمی آیند

رشد حركتی كمتر تحت تأثیر تمرین و تجربه است و در نتیجه یادگیری نیست

تفاوت یادگیری با تفكر

تفكر عبارتست از بازآرایی یا تغییر شناختی اطلاعات به دست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت.

تعریف یادگیری با رویكرد شناختی :

در رویكرد رفتاری ملاك یادگیری پاسخ و برونداد است

مبانی فلسفی رویكردهای نظری یادگیری

اصول كسب معرفت در خردگرایی

خرد ، تنها منبع كسب معرفت است

فهم یعنی ادراك معرفت از طریق خرد

جهت دریافت فایل کامل فایل رایگان تحقیق و پژوهش-یادگیری و اختلالات آنلطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی