فایل رایگان بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین :

فایل رایگان بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین

فایل رایگان بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین
فهرست عناوین و موضوعات مورد بررسی :

  1. 1. ضرورت طرح مسئله
  2. 2. محیط شهری و فرد معلول - تقسیم بندی معلولین

محدودیت حرکتی

  1. 3. شناسایی وضعیت معابر برای معلولین

  1. 4. بررسی و مقایسه ی داخل و خارج کشور با نمونه
  1. 5. مناسب سازی – ارائه ی راه حلها و استاندارد ها

ضرورت طرح مسئله:

چكیده:

یكی از اصول پذیرفته شده در بین فلاسفه اصل حركت است. آنها بر این عقیده اند كه جهان سراسر در حركت است و حركت انسان عبارت است از تغییر و تحول و سیرتدریجی هر موجود برای ر ساندن قوای ذخیره شده در خود به فعلیت. از این رو باید برای كلیه اقشار جامعه امكانات لازم برای سیر و پیشرفت فراهم باشد. افراد معلول و جانباز نیز از این اصل مستثنی نیستند و محیط شهری باید به گونه ای طراحی و مناسب سازی گردد تا بتوانند از كلیه امكانات آن بهره گیرند.

شبكه معابر در هر شهر، عا مل ارتباطی كلیه فضاها ی شهر ی است كه با مناسب سازی آن برای فرد معلو ل، بسیاری از مشكلات این قشر ا ز جامعه حل می شود. در مبحث خصوصیات فیزیكی سطح، عرض، جنس و شیب طولی و عرضی و در مبحث موانع فیزیكی موانع موقت و موانع دائم بررسی می گردند.

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، ده درصد جمعیت جهان به نوعی دچار معلولیت جسمی هستند .(سازمان ملل متحد، 73 ) سازمان ملل متحد، "دقت در طراحی (راهنمای مناسب سازی بناها و فضاهای شهری برای معلولین)

پس از جنگهای جهانی اول و دوم با توجه به كثرت جمعیت معلول، موضوعمناسب سازی مورد توجه قرار گرفت . "در سال 1982 در سی و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمانملل متحد سند ارزشمندی تحت عنوان برنامه اقدام جهانی برای معلولان به تصویب رسید و دهه 1983 تا 1992 دهه معلولان نامیده شد. در بند 21 این بیانیه آمده است كه محیط عمده تاثیرات اختلال یا معلولیت را بر زندگی فرد تامین می كند. (نورانی، 82) نورانی، امیر، "آسان سازی بكارگیری، آموزشی نمودن و ارزیابی اجرایی (ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان جسمی- حركتی) تهران، 1382

آنچه در این نوشتار سعی بر طرح آن داریم نه یك نظریه است و نه یك راه حل بلكه تلاشیاست برای یادآوری فراموش شده ها در خلق فضاهای امروز و بالاخص در فضاهای عمومی شهری . طبق آخرین تحقیقاتی كه در سطح بین المللی در دهه 80 میلادی به عمل آمده است تعدادمعلولین جسمی جهان بالغ بر 400 میلیون نفر میباشند كه 75 % آنها برای جابجایی یا هرگونه حركتو فعالیت، نیازمند وسایل كمكی خود هستند. (زلینگ، 1379) زلینگ، مارتین، 1379 ، ابعاد انسانی و فضاهای داخلی، ترجمه احمدی نژاد، نشر خاك، اصفهان.

همانطور كه آمارهای جهانی نشان میدهد بیشترین مشكل افراد معلول در زمینه حركت و جابجایی و استفاده از فضاهای معماری است، چرا كه قبل از اینكه یك شخص ناتوان جسمی بخواهد از یك فضای اداری و یا خدماتی و حتی تفریحی بهره بگیرد باید بتواند وارد آن فضا شده و در آن حركت نماید.

این بخش ورود به فضا باعث شده تا برخی از طراحان و سازندگان فضاها، خصوصاَ فضاهای عمومی از عنصرهایی به نام شیب راهه به عنوان یك المان و نماد دسترسی معلولین در كنار ورودی بنا، خود را از اتهام عدم توجه به افراد معلول تبرئه نمایند.

این در حالی است كه در كتابخانه های دفاتر مشاور، دانشكدههای معماری و حتی دفاتر كوچك معماری و ساختمان حداقل یك جلد از كتابهای مرجع ابعاد انسانی (نویفرت، ابعاد انسانی، تایم سیور، ...) به چشم میخورد و بخش بزرگی از این كتابها مربوط به ابعاد لازم و نحوه دسترسی افراد ناتوان جسمی به فضاهای مختلف معماری، فضاهای سبز و فضاهای شهری اختصاص یافته است.

معلولان در حال حاضر با مشكلات عدیده ای نظیر مجهز نبودن چهارراه ها وتقاطع شهر به علائم هشدار دهنده،نبودن آسانسور ورمپ در پاساژها وساختمانهای اداری وغیره روبرو هستند. با آنكه بسیاری از ادارات، آسانسور دارند اما برخی از این آسانسورها به اندازه ای تنگ است كه ویلچر وارد آن نمی شود. گذشته از این در بیشتر ادارات دولتی امكانات توالت فرنگی و سرویس بهداشتی مناسب معلولان وجود ندارد.

همچنین ناصافی معابر وخیابانهای شهر ،كنده شدن سنگفرش پیاده روها كه میبایست مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

حال سوالی پیش می آید که : متناسب سازی اماكن موجود با توجه به وضع كنونی ،تغییرات روی آن چطور میتواند باشد؟

ضرورت تحقیق

با توجه به گوناگونی جوامع بشری ونحوه زندگی آنان باید اذعان داشت كه افزایش مسائل ومشكلات به وجود در زمینه های اجتماعی ومعضلاتی كه انسانهای معلول با آن سر وكاردارند نسبت مستقیم با پیشرفتهای تكنیكی وصنعتی كشورها داردوبا توجه به اینكه قوانین بین المللی حقوق معلولین در تمامی دنیا به شكل یكسان وضع شده است،آنچه برای كشور ما ضرورت داردتوجه به این قوانین است.

محیط شهری و فرد معلول و تقسیم بندی معلولین:

معلولین جسمانی را كه ناتوانایی یا عدم توانایی كامل در فعالیتهای اعضا بدنی خود دارند، می توان به دو دسته معلولین حسی و معلولین جسمی - حركتی تقسیم كرد. نابینایان و ناشنوایان، معلولین حسی می باشند.

معلول جسمی - حركتی فردی است كه به هر علت دچار ضعف، اختلال و یا عدم توانایی در اندامهای حسی وحركتی است و برای تحرك نیاز به استفاده از پاره ای وسایل كمكی داشته باشد.

(مركز تحقیقات ساختمان و مسكن ، 68) مركز تحقیقات ساختمان و مسكن ، "ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی ،حركتی"، مركز تحقیقات ساختمان و مسكن، تهران، 1368

معلولین جسمی - حركتی را به دو گروه بزرگ معلولین نیمه متحرك و معلولین استفاده كننده از صندلی چرخدار تقسیم می شوند . از آنجا كه بیشترین مشكل حركتی را افراد معلول استفاده كننده از صندلی چرخدار دارند و پردردسرترین وسیله كمكی از نظر حجم، وزن و اشغال جا صندل ی چرخدار است؛

(سورنسن، 70 ) جیمز سورنسن، رابرت، 1370 ، معماری بری معلولان، ترجمه ف. حبیب و ر. فیاض، مركز نشر دانشگاهی، تهران.

به هنگام طراحی یا مناسب سازی برای معلولین با در نظر گرفتن این گروه از معلولین، به طور حتم مسائل معلولین نیمه متحرك نیز مرتفع می شود . از این رو صندلی چرخدار بدلیل دارا بودن بیشترین محدودیت در میان سایر وسایل حركتی مبنا قرار داده می شود.

سازمان بهداشت جهانی در سال 1981 توانبخشی را اولین پاسخ به ناتوانی و معلولیت تعریف كرده است؛كه به سه مرحله توانبخشی پزشكی، توانبخشی حرفه ای و توانبخشی اجتماعی قابل تقسیم است . یكی از مسائلی كه در توانبخشی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد، مناسب سازی اماكن شخصی و اجتماعی و ابزار فرد معلول برای كم كردن مشكلات روزمره اوست . این امر می تواند در خودكفایی و بهبود روانی معلول و در بازگرداندن او به زندگی نقشی مهم ایفا كند.

با مطالعه نیازهای فیزیكی كلیه معلولین اعم از نابینایان، ناشنوایان و معلولان جسمی و چگونگی مناسب سازی برای هر گروه به این نتیجه می رسیم كه:

در مورد نابینایان، استفاده از علایم قابل لمس و صوتی و نیز اختلاف جنسیت كف در مواقع خطر توصیه می شود . ولی استفاده از كفپوش با جنسهای بسیار متنوع به دلیل به اشتباه انداختن قوه تشخیص آنها مفید نخواهد بود.

در مورد ناشنوایان، تعبیه هر نوع علایم تصویری در كنار علایم هشدار دهنده صوتی، نیازهای این گروه را برآورده می كند و در مورد مسائل دیگر با افراد سالم تفاوتی ندارد.

جهت دریافت فایل کامل فایل رایگان بررسی ضوابط معابر پیاده برای معلولین لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی