فایل رایگان بررسی استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسی استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون :

فایل رایگان بررسی استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون

مقدمه 12

فصل 1 / موتورهای القایی و روش های مدیریت انرژی در آنها 13

اجزای سیستم موتور الكتریكی 14

1- منبع تغذیه الكتریكی و تجهیزات آن 14

2- تجهیزات راه اندازی و كنترل موتور 14

3- موتورهای الكتریكی 14

4- تجهیزات انتقال موتور الكتریكی 16

5- بار مكانیكی 16

سهم مصرف انرژی الكتریكی سیستم های موتور الكتریكی 16

روش های مدیریت مصرف انرژی در سیستم های موتور الكتریكی 17

فصل 2 / تامین توان با كیفیت مناسب و تصحیح ضریب قدرت 19

مفهوم ضریب قدرت 20

جریمه های ضریب قدرت 21

بهبود ضریب قدرت 21

استفاده از موتورهای پر سرعت 21

موتورهای کم حجم در اندازه دیماند بار 21

افزودن خازن های اصلاح کننده ضریب قدرت به سیستم موتور الكتریكی 22

اندازه و محل خازن های اصلاح کننده ضریب قدرت 22

نصب خازن های ثابت بر روی موتور 22

نصب خازن های سوئیچ شونده 23

اندازه خازن ها برای موتورهای شخصی در کارخانه ها 24

فواید اصلاح ضریب قدرت 26

هزینه ی اصلاح ضریب قدرت 29

دوری کردن از تشدید هارمونیك ها پس از نصب خازن 29

فصل 3 / انتخاب درست موتور الكتریكی بر اساس بار مكانیكی 30

نقطه کار موتور 31

انواع موتورهای القایی قفس سنجابی 31

موتورهای کلاس A 32

موتورهای کلاس B 32

موتورهای کلاس C 32

موتورهای کلاس D 33

انتخاب موتور 33

اثرات انتخاب نادرست موتور 36

مطالعات انجام شده در امریکا در مورد وضعیت بار موتورهای الكتریكی 37

دلایل بزرگ انتخاب شدن موتورها 37

کوچک نمودن موتورها 38

فصل 4 / استفاده از موتورهای بیش بازده و پر بازده 42

راندمان یا بازده موتورهای الكتریكی 43

شیوه تخمین راندمان کامپیوتری 44

اهمیت توجه به بازده موتورهای الكتریكی 45

اندازه گیری بازده موتورهای الكتریكی 45

اندازه گیری بازده نامی در آزمایشگاه 45

اندازه گیری بازده کاری 46

روش های اندازه گیری درصد بار نامی موتورهای الكتریكی 47

1- روش اندازه گیری توان 48

2- روش اندازه گیری جریان 49

3- روش اندازه گیری لغزش 50

تعیین بارهای متغییر 51

موتورهای بیش بازده و پر بازده 52

تقسیم بندی موتورهای برق 52

موتورهای استاندارد کم بازده و پر مصرف (SEM) 52

موتورهای بیش بازده 54

3- موتورهای پر بازده 54

فن آوری های نوین ساختار موتورهای الكتریكی پر بازده 56

ویژگی های الکتروموتورهای پربازده 56

موتورهای بیش بازده و پر بازده در اروپا 57

صرفه جویی انرژی در موتورهای الكتریكی بیش بازده و پربازده 59

نسل جدید موتورهای پر بازده ( ابر ماشین های HTS ) 60

فصل 5 / کاهش سرعت موتورهای الكتریكی 63

اهمیت توجه به کاهش سرعت موتور 64

انواع بارها از نظر توان و سرعت 64

1- بار با گشتاور متغییر 65

2- بار با گشتاور ثابت 66

3- بار با توان ثابت 66

گشتاور ، لغزش و سرعت موتور 67

روش های مختلف کاهش دور موتور 67

1- کاهش فرکانس تغذیه موتور 67

2- تغییر تعداد قطب های موتور 68

3- تغییر لغزش موتور 69

3-1- تغییر ولتاژ تغذیه موتور 69

3-2- تغییر مقاومت روتور 70

3-3- استفاده از كوپلینگ سری با روتور 70

روش های مختلف کاهش دور بار 71

استفاده از دستگاه های کنترل دور موتور (ASD) 71

مزایا و ملاحظات استفاده از دستگاه های کنترل دور 73

اختلال در شکل موج 75

تحلیل هارمونیكی اختلال در شکل موج 76

انواع اختلال حاصله از VFD 77

1- هارمونیك های فرکانس خط 77

2- هارمونیك های فرکانس موتور 78

3- هارمونیك های فرکانس اینورتر در PWM 78

انتقال فاز ولتاژ – جریان 78

مسایل مرتبط با شکل موج ها و راه حل آنها 79

1- داغی موتور و اتلاف انرژی 79

2- تخریب عایقی موتور با درایو PWM 79

3- تشدیدهای مكانیكی 79

4- نویز شنوایی موتور با درایوهای PWM 80

فواید درایوهای متغییر ساز فرکانس 80

راندمان بالا 80

5- زیاد نشان دادن دستگاه های سنجش قدرت القایی 80

بزرگی نسبت کاهش دور 80

سهولت نصب در دستگاه های جدید 81

تعمیر و نگهداری پایین و کم 81

محدودیت های استفاده از درایوهای متغییر ساز فرکانس 81

1- محدودیت کاربرد در موتورهایی که نیازمند به گشتاور بالا در سرعت کم دارد 81

2- محدودیت های خنک سازی موتور 82

3- ظرفیت موتور برای کار در سرعت متغییر 82

4- محدودیت اندازه و قیمت 82

اصول کار ASD و ساختمان آن 83

1- بخش یكسوساز 83

2- بخش واسط 83

3- بخش اینورتر 83

4- بخش کنترل 83

انواع دستگاه های کنترل دور موتور 84

کنترل دور پمپ ها و فن ها 85

قوانین افینیتی سیالات و صرفه جویی انرژی در کاربرد پمپ ها و فن ها 86

اثر کاهش دور بر بازده سیستم پمپ 87

محاسبات صرفه جویی انرژی کنترل دور پمپ و فن 89

روش اندازه گیری انرژی الكتریكی 90

روش استفاده از اطلاعات نامی و درصد بار موتور 90

استفاده از منحنی و مشخصات پمپ یا فن 91

محاسبات صرفه جویی اقتصادی کنترل دور پمپ و فن 93

استفاده از موتورهای چند سرعت (MSM) 93

تغییر سرعت در موتورهای چند سرعت 94

انواع موتورهای چند سرعت 94

1- موتورهای چند سرعت تک سیم پیچه (دالاندر) 94

2- موتورهای چند سرعت با چند سیم پیچ 95

موتورهای با بیش از دو سرعت 96

مشخصه بازدهی موتورهای چند سرعت 96

ظرفیت گشتاور و قدرت موتورهای چند سرعت 97

قیمت های نسبی 97

تغییر قطر پولی تسمه ها 99

فصل 6 / بکارگیری ESD در بارهای با سرعت ثابت 102

تلفات موتور 103

1- تلفات ثابت شامل 103

2- تلفات متغییر که با بار تغییر می نمایند شامل 103

تلفات اهمی 104

تلفات هسته 105

تلفات مكانیكی 105

تلفات پراکنده بار 106

دسته بندی تلفات موتور از نظر وابستگی به بار 106

تلفات وابسته به بار 107

تلفات مستقل از بار 107

اثر تغییرات ولتاژ بر تغییرات تلفات در موتورهای القایی 107

اثر اندازه ی موتور بر کاهش تلفات موتورهای الكتریكی 108

پتانسیل صرفه جویی انرژی با استفاده از دستگاه ESD 109

موارد استفاده از دستگاه های ESD 110

فصل 7 / مدیریت زمان کارکرد موتور 111

کاهش مصرف انرژی 112

جلوگیری از خاموش - روشن کردن های اضافی 113

کاهش هزینه ناشی از نرخ انرژی ارزان تر 114

فصل 8 / استفاده از اتصال همیشه ستاره در حالت کم بار تغذیه موتور 115

انواع روش های راه اندازی موتور القایی 116

راه اندازی ستاره – مثلث موتور 117

شرایط لازم در اتصال همیشه ستاره برای صرفه جویی در مصرف انرژی 118

فصل 9 / استفاده از تجهیزات انتقال نیروی مكانیكی با بازده بیشتر در موتور 121

تسمه 122

1- تسمه تخت 123

2- تسمه V شکل 124

3- تسمه شیار دار V شکل 124

4- تسمه سنکرون 124

فعالیت های پیشنهادی برای استفاده از تسمه ها 125

ملاحظات استفاده از تسمه های سنکرون برای پمپ ها و فن سانتریفیوژ ها 125

محاسبات صرفه جویی اقتصادی و انرژی در سیستم های انتقال نیروی مكانیكی با بازده بیشتر 126

فصل 10/ نگهداری و تعمیر مناسب سیستم های موتور 128

نگهداری موتورهای الكتریكی 130

کنترل دما و خنک سازی و تمیز کردن موتورهای الكتریكی 131

روغن کاری و گریس کاری موتورهای الكتریكی 133

ضریب سرویس موتور 136

نصب مناسب بیرینگ ، فن و كوپلینگ ها 136

نصب مناسب موتور و جلوگیری از لرزش نا مناسب آن 136

شرایط کارکرد 138

انجام تست های حرارتی ، ارتعاشی ، صوتی 138

1- تست حرارتی 138

2- تست ارتعاش 139

3- تست صوتی 139

انجام تست های الكتریكی 140

تعمیر یا جایگزینی موتورهای الكتریكی 140

فصل 10 / راهکارهای مدیریتی 143

عناصر یک برنامه ی موثر مدیریت انرژی 144

1- الزامات بالا بردن مدیریت انرژی 144

2- منصوب کردن یک هماهنگ کننده انرژی 144

3- فراهم کردن مشارکت کارکنان 145

4- مطالعات هدایت انرژی 145

5- سازمان دهی داده های انرژی 146

6- آنالیز بررسی نتایج 147

7- گسترش یك سازمان گسترده مدیریت انرژی 147

آگاهی از صورت حساب تاسیسات 148

سازمان دهی صورت حساب تاسیسات و ساخت اطلاعات 148

تفسیر صورت حساب تاسیسات 150

انواع هزینه های مندرج در صورت حساب 152

1- هزینه سرویس 152

2- هزینه انرژی 152

3- هزینه های دیماند 152

انواع هزینه های دیماند 153

1- هزینه دیماند مستقیم 153

2- هزینه های دیماند جاداده شده در هزینه سرویس 153

3- تركیب هزینه دیماند و هزینه انرژی 153

هزینه ضریب قدرت 153

استفاده از اطلاعات صورت حساب به منظور شناخت فرصت ها 154

چک لیست کاهش هزینه های الكتریكی 155

درست کردن لیست موتور و اطلاعات صورت کالا 155

بدست آوردن اطلاعات ثبت شده بر روی پلاک موتور 156

نمایه زمان بارداری موتور 157

عملکرد اندازه گیرها 157

حساسیت بار موتور به سرعت آن 158

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز 159

تذكرات ایمنی در جمع آوری اطلاعات 160

ولتا‍ مهیا شده ورودی 160

خرید ابزارهای تست موتور 160

نقش ولتاژ در سیستم توزیع کارخانه 160

اضافه یا کاهش ولتاژ 161

نامتعادلی ولتاژ 163

بهینه سازی سیستم توزیع الكتریكی کارخانه 164

1- رفع مشکل اتصالات ضعیف 164

تست افت ولتاژ 165

دستگاه مادون قرمز ترموگراف 165

2- حل مشکل ضریب قدرت پایین 166

3- رفع مشکل نامتعادلی ولتاژ 166

4- رفع مشکل بالا یا پایین بودن ولتاژ 168

5- حل مشکل هادی های کوچکتر از حد معمول 168

6- حل مشکل تلفات و نشتی عایقی 169

فصل 11 / نتیجه گیری 170

منابع و مآخذ 179

مقدمه :

موتورهای الكتریكی بزرگترین مصرف كننده ی انرژی الكتریكی هستند و به طور گسترده ای دربخش های مختلف صنعتی ، خانگی ، كشاورزی ، اداری و عمومی ، در پمپ ها ، فن ها ، سیستم های سرمایش و گرمایش ، دمنده ها ، كمپرسورهای هوا ، نوارهای نقاله ، لوازم برقی خانگی مانند یخچال ، فریزر ، ماشین لباسشویی ، پروانه های مكش هوا ، جارو برقی ، چرخ گوشت ، آب میوه گیری ،همزن ، خرد كن ها ، سشوار ، چرخ خیاطی ، وسایل صوتی و تصویری ، دستگاه های ادرای ، اتومبیل ها ، اسباب بازی ها و ... كاربرد دارند .

با توجه به گستردگی سیستم های دارای موتور الكتریكی و سهم قابل توجهی كه این سیستم ها در مصرف انرژی الكتریكی در تمام بخش ها دارند ، پرداختن به برنامه بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های موتور الكتریكی در كلیه بخش ها اهمیت وی‍ژه ای دارد .

این امر ، هم به دلیل كاهش مصرف و تقاضای انرژی و هم به دلیل اثرات مثبت زیست محیطی و كاهش گازهای گلخانه ای ناشی از نیاز كمتر به احداث نیروگاه ها دارای اهمیت است .

یك تصور غلطی که در صنعت وجود دارد این است که کاهش هزینه با خاموش کردن دستگاه ها به وجود می آید . اما باید دانست برنامه های مدیریت انرژی ، طراحان را به تولید محصولات و یا ارائه خدمات با حداقل مصرف انرژی دعوت می کند .

مدیریت انرژی وظیفه یك شخص خاص و یا یك سرمایه گذاری در زمان خاص نمی باشد ، بلكه مدیریت انرژی یك تلاش مشخص در حال پیشرفت و قدم به قدم به منظور بهبود راندمان انرژی می باشد .

به طور كلی منافعی كه از یك برنامه مدیریت انرژی خوب ، بدست می آید عبارتند از :

جهت دریافت فایل کامل فایل رایگان بررسی استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی