فایل رایگان هندبال ساحلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان هندبال ساحلی :

فایل رایگان هندبال ساحلی

فایل رایگان هندبال ساحلی
فهرست :

آماده سازی

هندبال در سواحل برخی کشورها مخصوصأ ایتالیا و هلند در تابستان به عنوان یک فعالیت تفریحی بازی می شد و قوانین آن کم وبیش بر اساس قوانین هندبال سنتی بود .

در سال 1990 رئیس کمیت بازرگانی و تبلیغات ایتالیا پیشنهادی برای انطباق سایر ورزش ها در ساحل ( والیبال ) ارائه کرد و به دنبال آن از بخش هندبال در خواست شد تا قوانین خاصی برای فایل رایگان هندبال ساحلی تنظیم شود ، این اصول نوشته شد اما بطور رسمی چاپ نشد .

اولین مسابقات و بازی های دوره ای در سال 1992 بعد از مسابقات المپیک در بارسلونا برگزار شد ( با شعار بازی مهمتر از نتیجه است ) .

در سال 1993 کمیت فایل رایگان هندبال ساحلی ا یتالیا تشکیل شد و ا ولین مسابقات فایل رایگان هندبال ساحلی ( تور تابستانی ) در سواحل (فرجن – گاراتا و سزانتیکو ) انجام شد .

در سال 2000 فدراسیون اروپائی هندبال تشکیل شد . ( E.H.F )

در سال 2002 فدراسیون هندبال اسپانیا تشکیل شد .

اولین مسابقات جهانی ( I . H . F ) در آ کیتا ژا پن در سال 2001 توسط فایل رایگان هندبال ساحلی ( l . h . F ) وفدراسیون اروپایی ( E . h .F ) و دیگر کنفدراسیون ها برگزار شد .

علائم فایل رایگان هندبال ساحلی

مهاجم

مدافع

توپ

پاس

گول پاس

بلاک

شوت ضربدر

گول زدن

حرکت بازیکن بازیکن باتوپ

گول شوت

موقعیت های بازی فایل رایگان هندبال ساحلی

و به طور کلی برای توسعه فایل رایگان هندبال ساحلی ، در مرحل اول بستگی به خلاقیت بازیکنان و مربیان در ارتباط با قوانین تازه خواهد داشت ، و در مرحل بعدی ، پیشرفت به خلاقیت و شایستگی داوران و دیگر مسئولین در اجرای بازی بستگی دارد

مناسب ترین سن برای آموزش فایل رایگان هندبال ساحلی

عرصه سن

7

8

9

10

11

12

13

14

احتمال رشد در آینده

وضعیت فیزیکی

استقامت

++ خیلی خوب

قدرت

++

سرعت

-- متوسط

انعطاف پذیری + +

--

ظرفیت

هماهنگی

--

تفاوت

--

واکنش

--

میزان

--

تعادل

--

سازگاری

++ خوب

--

مهارت های تکنیکی عمومی

--------------------------پیش بینی تاکتیکی

- -

ساده

پیچیده

++

توانائی دیدن و درک کردن

جزئیات

عناوین

++

آشنایی با توپ ( در غالب آموزش و بازی

  1. آموزش مهارتها و قوانین . ( غیر مستقیم )
  2. نحو بازی

دو گروه سه یا چهار نفره در غالب دو تیم بدون دروازه بان

قوانین بازی :

هر تیم با 5 پاس و دریافت توپ را داخل دروازه تیم مقابل قرار بدهند . ( زمان 2 دقیقه )

نحو بازی :

مانع ها را روی خط 6 متر قرار می دهیم و شرایط بازی بداینگونه است که بعد از ( 5 یا 3 ) پاس توپ را به سمت دروازه شوت بزنند .

در صورتیکه یکی از بازیکنان هم تیمی

پشت دروازه توپ را دریافت کند بازی

روی دروازه دیگر ادامه دارد و یک امتیاز

کسب می نماید . ( زمان 2 دقیقه )

نحو بازی:

هر تیم مجاز است درنیم زمین خودیک

پرتاب داشته باشد .

و ادام تمرین و بازی . .

دریافت

پاس

نوع پاس نسبت به نحو قرار گرفتن بازیکن در کدام منطقه با توجه به مدافع بسیار مهم است

جهت دریافت فایل کامل فایل رایگان هندبال ساحلی لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی