فایل رایگان موتور AC سنكرون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان موتور AC سنكرون :

فایل رایگان موتور AC سنكرون

فایل رایگان موتور AC سنكرون
فهرست

عنوان صفحه

فصل اول:آشنایی با موتور

ریشه لغوی................................................................................................5

موتور القایی...............................................................................................6

روند عملکرد یک موتور القایی روتور قفسی......................................................7

تاریخچه....................................................................................................7

اصول عملکرد و مقایسه با موتورهای سنکرون...................................................7

فرمول‌ها...................................................................................................8

ساختار.....................................................................................................8

استاتور....................................................................................................8

روتور......................................................................................................9

کنترل سرعت.............................................................................................9

راه‌اندازی..................................................................................................9

انواع موتورهای القایی................................................................................10

موتورهای القایی تك فاز..............................................................................10

موتور القایی AC فاز شكسته........................................................................11

موتور القایی با استارت خازنی......................................................................11

موتورهای AC القایی با خازن دائمی اسپلیت....................................................12

موتورهای AC القایی استارت با خازن/ كاركرد با خازن.....................................12

موتور القایی AC با قطب سایه دار................................................................12

موتورهای AC سه فاز...............................................................................13

موتور قفس سنجابی...................................................................................14

موتور با روتور پیچشی..............................................................................14

موتورهای پله‌ای......................................................................................14

موتورهای خطی......................................................................................15

فصل دوم:فلسفه رله گذاری و حفاظت در سیستمهای قدرت

از دو راه ذکر شده کدام مناسبتر است؟...........................................................16

پارامترهای پیشگیری از ایجاد خطا...............................................................17

پارامترهای کاهش اثرات خطا......................................................................17

عملکرد رله های حفاظتی ...........................................................................17

دسته بندی رله ها بر اساس نوع آشکار سازی خطا :..........................................19

بر اساس دامنه.........................................................................................19

مقایسه دامنه ...........................................................................................20

مقایسه تفاضلی ........................................................................................20

مقایسه زاویه فاز ......................................................................................21

سنجش فاصله ..........................................................................................22

بر اساس هارمونیک ................................................................................22

سنجش فرکانس .......................................................................................22

اطلاعات اساس و ضروری برای طراحی در حفاظت .......................................22

چند اصطلاح در حفاظت ...........................................................................23

ویژگیهای اساسی یک سیستم حفاظتی ............................................................24

تفاوت قابلیت انتخاب و فرق گذاری ؟.............................................................24

حفاظت MAIN و حفاظت BACK UP ......................................................26

Earthing............................................................................................27

دلایل استفاده از سیستم ارت:.......................................................................27

انواع زمین کردن ....................................................................................27

جریانهای خطرناک..................................................................................27

فصل سوم: اصول حفاظت.

اصول حفاظتی در رله جریان زیاد ........................................................30

نحوه تشخیص خطا در رله های جریان زیاد...............................................30

الف- نحوه تشخیص خطا بوسیله جریان...................................................30

ب: نحوه تشخیص خطا بوسیله زمان.........................................................31

تشخیص خطا با ترکیب جریان و زمان..................................................31

رله جریان زیاد زمان معین................................................................32

رله جریان زیاد با منحنی قطع زمان معکوس..........................................32

Coordination of over Current Relay.....................................33

قوانین اساسی هماهنگی رله ها Over Current....................................33

روشهای هماهنگی...........................................................................34

درجه بندی توسط ترکیب زمان و جریان................................................34

تنظیم جریان رله های Over Curren...................................................34

Pick up رله های جریان زیاد.............................................................36

Drop off رله جریان زیاد..................................................................36

ضریب تنظیم بلاک Plug setting multiplier (PSM).........................36

منحنی های استاندارد IEC...................................................................37

ضریب تنظیم زمان.............................................................................37

منحنی مشخصه های رله های زمان معکوس.............................................37

ساختمان و تنظیمات رله جریان زیاد........................................................38

فصل چهارم: حفاظت موتور القایی

حفاظت موتور...............................................................................40

انواع خطا ها:...............................................................................40

حفاظت موتور القایی.......................................................................47

انواع خطاها و وضعیت های عملکرد غیرعادی........................................47

خطاهای اتصال زمین داخل موتور.....................................................50

خطاهای اتصال حلقه............................................................................51

وضعیت های عملکرد غیرعادی سمت تغذیه.............................................51

ولتاژ تغذیه نامتعادل.............................................................................51

قطع شدن یکفاز..................................................................................54

کاهش ولتاژ تغذیه................................................................................55

جابجایی فازها....................................................................................55

وضعیت های عملکرد غیرعادی در قسمت مکانیکی..................................55

رله آشکار ساز درجه حرارت مقاومتی(RTDs).......................................57

رله های حرارتی جایگزین ...................................................................57

اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی طرح حفاظتی موتور:...........................58

فصل اول


آشنایی با موتور

موتور عبارتست از وسیله‌ای که قدرت تولید می‌کند، ولی به تنهایی قادر به تولید کار نمی‌باشد. به زبان ساده‌تر موتور وسیله‌ای که با استفاده از منابع انرژی بخصوص ، انرژی جنبشی تولید می‌کند. نوع موتور منابع انرژی اولیه متفاوت هستند. مثلا برخی از موتورها ، انرژی موجود در مواد نفتی را به انرژی جنبشی تبدیل می‌کنند و برخی دیگر انرژی الکتریکی را و ...


ریشه لغوی

موتور یک کلمه انگلیسی است و معنای آن جنباننده یا محرک می‌باشد. لیکن در حال حاضر از کلمه موتور به عنوان وسیله تولید انرژی جنبشی استفاده می‌شود.
یک موتور الکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر نیروی الکترواستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند.
ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد، نیرویی بر روی آن ماده از سوی میدان اعمال می‌شود. در یک موتور استوانه‌ای، چرخانه (روتور) به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله‌ای معین از محور چرخانه به چرخانه اعمال می‌شود، می‌گردد.
اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اما موتور خطی هم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) چرخانه و بخش ثابت ایستانه (استاتور) خوانده می‌شود. موتور شامل آهنرباهای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی شده است. گر چه این قاب اغلب آرمیچر خوانده می‌شود، اما این واژه عموماً به غلط بکار برده می‌شود. در واقع آرمیچر آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورودی اعمال می‌شود یا آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروجی ایجاد می‌شود. با توجه به طراحی ماشین، هر کدام از بخش‌های چرخانه یا ایستانه می‌توانند به عنوان آرمیچر باشند. برای ساختن موتورهایی بسیار ساده کیت هایی را در مدارس استفاده می‌کنند.

موتور القایی

موتورهای القایی روتور سه‌فاز

روند عملکرد یک موتور القایی روتور قفسی

موتور القایی نوعی از موتور جریان متناوب موتور AC آسنکرون (غیرهمزمان) است که توان مورد نیاز در قسمت متحرک آن از طریق القای الکترومغناطیسی تامین می‌شود. نام دیگر این موتور، موتور قفس‌سنجابی است، چون میله‌های روتور شبیه قفس همستر (سنجاب) است که در دو انتها اتصال کوتاه شده‌است.

یک موتور الکتریکی در روتور خود انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند. برای تامین توان مورد نیاز روتور راه‌های مختلفی وجود دارد. در یک موتور DC توان آرمیچر مستقیما به وسیله یک منبع جریان مستقیم تامین می‌شود در حالی که در یک موتور القایی این توان از طریق استاتور در روتور القا می‌شود. موتورهای القایی را به علت شباهت بسیار زیاد آنها به ترانسفورماتور، ترانسفورماتور دوار نیز می‌نامند چرا که استاتور این موتورها از نظر عملکرد شباهت زیادی به سیم‌پیچ اولیه و روتور آنها به سیم‌پیچ ثانویه ترانس دارد. از موتورهای القایی به ویژه موتورهای القایی سه فاز به طور گسترده‌ای در صنعت استفاده می‌شود.

قدرت بالا، ساختار ساده و عدم وجود جاروبکها (که به تعمیر و نگهداری زیادی نیاز دارند) و قابلیت بالای موتورهای القایی برای کنترل سرعت از جمله دلایل استفاده از آنهاست.

جهت دریافت فایل کامل لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی