فایل رایگان پروژه خودروی هیبریدی و موتور الکتریکی هیبریدی در خودروی چرخ خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پروژه خودروی هیبریدی و موتور الکتریکی هیبریدی در خودروی چرخ خودرو :

دانلود فایل رایگان پروژه خودروی هیبریدی و موتور الکتریکی هیبریدی در خودروی چرخ خودرو

مقدمه .................................................................................................................................................................................................7

تاریخچه ............................................................................................................................................................................................. 8

خودروی هیبریدی چیست ؟ .................................................................................................................................................................9

فصل اول ...........................................................................................................................................................................................11

مقایسه خودروهای هیبریدی با خودروهای دارای موتور احتراق داخلی ............................................................................................11

1- بررسى علت كاهش مصرف سوخت خودروهاى هیبرید در مقایسه با خودروهای احتراق داخلی ..............................................11

2- تشریح سیستم هیبرید نمونه .......................................................................................................................................................11

3- انرژی مصرف شده در خودرو هیبریدی ......................................................................................................................................14

4- میزان انرژی متوسط مصرف شده در خودرو درونسوز معادل .....................................................................................................15

فصل دوم ...........................................................................................................................................................................................18

موتورهای الکتریکی ...........................................................................................................................................................................18

1- موتورهای جریان مستقیم(DC) ................................................................................................................................................20

2- موتورهای سنکرون آهنربای دائم(DMSM) ..........................................................................................................................20

3- موتورهای DC بدون جاروبک آهنربای دائم(BDCM) ..........................................................................................................21

4- موتورهای رلوکتانسی سوئیچ شونده(SRM) ............................................................................................................................22

5- موتورهای القائی(I M) .............................................................................................................................................................22

6- مقایسه چند نوع موتورهای الکتریکی مورد استفاده در خودروهای برقی و هیبریدی ..............................................................23

7- استراتژیهای بكار گیری تعداد موتور و كنترلر الكتریكی در خودروهای برقی وهیبرید ...........................................................24

8- سیستم محركه با یك موتور .....................................................................................................................................................24

9- سیستم محركه با دو موتور و دو كنترلر(موتورهای داخلی چرخ ) .............................................................................................26

10- سوئیچ های نیمه هادی مورد استفاده در خودروهای برقی وهیبرید ........................................................................................26

فصل سوم ...........................................................................................................................................................................................29

موتورهای احتراق داخلی ....................................................................................................................................................................29

1- كاربرد موتورهای احتراق داخلی در وسایل نقلیه هیبرید ...........................................................................................................29

2- نكات مهم در طراحی موتورهای احتراق داخلی برای سیستم هیبرید ........................................................................................30

3- استفاده از موتور CNG برای اتوبوس شهری ...........................................................................................................................32

4-استفاده از موتور دیزل TDI برای یک خودروی هیبریدی ..........................................................................................................34

5-موتور STYECH ........................................................................................................................................................................37

6-مزیت موتورSTYECH برای کاربرد در اتوموبیل ......................................................................................................................40

فصل چهارم .....................................................................................................................................................................................42

ترکیب بندی اجزا خودروهای هیبریدی ...........................................................................................................................................42

1- خودروهای برقی هیبریدی .......................................................................................................................................................42

2- معایب خودروهای هیبرید نسبت به خودروهای برقی .............................................................................................................43

3- خودروهای هیبریدی سری ......................................................................................................................................................44

4- سیستم هیبرید سری ایده آل ..................................................................................................................................................46

5- سیستم هیبرید سری جبران ساز توان مصرفی .......................................................................................................................47

6- سیستم هیبرید سری جبران ساز شارژ باتری ...........................................................................................................................47

7- ویژگی های مختلف هیبرید سری ...........................................................................................................................................48

8- خودرو هیبرید موازی ................................................................................................................................................................48

9- سیستم هیبرید موازی ایده آل ...................................................................................................................................................50

10-سیستم موازی احتراقی اصلی _ الکتریکی کمکی ..................................................................................................................50

11-سیستم موازی احتراقی کمکی _ الکتریکی اصلی .........................................................................................................51

12- سیستم موازی مجزا .......................................................................................................................................................57

فصل پنجم .....................................................................................................................................................................................63

مروری بر عملکرد سیستم های خودروهای هیبریدی و بررسی عملکرد سیستمهای هیبرید تویوتا .............................................63

1- سیستم های هیبرید سری ...................................................................................................................................................63

2- سیستم های هیبرید موازی .................................................................................................................................................65

3- مقایسه بین سیستم های هیبرید سری و موازی .................................................................................................................66

4- سیستم ها هیبرید سری و موازی .........................................................................................................................................66

5- عملکرد موتور احتراق داخلی و موتور الکتریکی در هر سیستم ............................................................................................67

6- ویژگی های هیبرید ..............................................................................................................................................................68

7- سیستم THS II چکونه کار می کند ؟ ...............................................................................................................................70

8- عملکرد سیستم THS II.....................................................................................................................................................70

9- سیستم های ولتاژ بالا – موتور الکتریکی و ژنراتور ............................................................................................................74

10- مدار قدرت ولتاژ بالا ............................................................................................................................................................74

11- موتور الکتریکی ....................................................................................................................................................................75

12- ژنراتور ...................................................................................................................................................................................76

13- واحد کنترل قدرت ................................................................................................................................................................76

14- باتری هیبریدی ....................................................................................................................................................................78

15- مبدل اینورتر و کانورتر ..........................................................................................................................................................80

16- سیستم ترمز احیا کننده ........................................................................................................................................................80

17- سیستم انتقال قدرت هیبرید .................................................................................................................................................81

18- عملکرد جعبه تقسیم قدرت (power split device) ..................................................................................................82

19- حالت عملکردی موتور احتراقی ، موتور الکتریکی و ژنراتور درpower split device ...............................................83

20- موتور احتراق داخلی (ICE) ..................................................................................................................................................86

موتورهای الکتریکی هیبریدی در توپی چرخ های خودرو ...........................................................................................................88

1- متن زبان لاتین طراحی موتورهائی که بدون ذغال توپی در چرخ قرار میگیرند ....................................................................88

2- طراحی موتورهائی که بدون ذغال توپی در چرخ قرار میگیرند – In Hub Brhless Motors ...................................98

منابع ....................................................................................................................................................................................106

مقدمه

محدودیت ذخایر نفتی دنیا و نقش بارز خودروهای با سوخت فسیلی به عنوان یکی از منابع بزرگ الودگی در شهرهای بزرگ از دلایل مهم برای استفاده بهینه از این سوخت ها می باشد . طراحی خودروها از آغاز بر پیشینه در دسترس بودن، ارزا ن بودن و فراوانی سوختهای فسیلی شکل گرفت. به همین دلیل، در طی صد سال اخیرکمتر تلاشی برای کم کردن آلایند ه ها و یا استفاده از منابع دیگرانرژی صورت گرفته است و بیشتر تلاش خودرو سازان صرف بهبود راندمان، راحتی و کارایی محصولاتشان می شده ، اما حجم بالای آلاینده ها در شهرهای پرازدحام از یک سوی و پی بردن به نزدیکی اتمام ذخایر سوختهای فسیلی از سوی دیگر باعث شده تا توجه جامعه علمی و به تبع آن خودروسازان به استفاده از منابع دیگر انرژی جلب شود . یکی از روش هایی که برای مقابله با موارد فوق پیشنهاد شده است ، استفاده از خودروهای الکتریکی می باشد . اما اگرچه این خودروها ایجادآلودگی نمی کنند، اما خود دارای مشکلات و محدودیت هایی از جمله برد و حداکثر سرعت محدود هستند که باعث می شود تا این ماشینها از لحاظ مشخصات و کارکرد کاملا غیر قابل مقایسه با خودروهای احتراقی باشند . جهت رفع محدودیت های ناشی ازاستفاده خودروهای الکتریکی و احتراقی، استفاده از خودروهای با منابع انرژی هیبرید (الکتریکی و فسیلی) به عنوان یک گزینه مناسب در دنیامطرح شده است.

جهت دریافت فایل کامل لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی