فایل رایگان معماری ایرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معماری ایرانی :

فایل رایگان معماری ایرانی

1-1. مقدمه

تجربه به ما نشان داده است عاملی که بیش از هرچیز دربرابرتمایلات نفسانی و غرایز بشر از او دفاع می کند آن چیزی است که از گذشته به جای مانده است.

مهمترین بخش و قسمت یک جامعه فرهنگ و هویت آن می باشد و هر فرهنگی دارای جوهر و ذات دورنی می باشد که درواقع ارزش های بنیادین فرهنگی می باشند و درطول زمان تغییر ناپذیر و یا بسیار اندک تغییر می نمایند. هر جامعه ای باید این ارزشها و جوهرفرهنگی خویش را دریابد و آن را به کارگیرد.

استفاده از میراث غنی و با ارزش گذشته ، امروز نیز می تواند ما را به جلو و پیشرفت رهنمون سازد ارزش ها و جوهرهای گذشته می تواند باعث ایجاد هویت دریک جامعه گردد و هویت نیز ما را دربرابر طوفان ها، هجوم ها و ابهامات روزپایدار می گرداند و مسیر و هدف جامعه را همچنان مشخص و واضح ، روشن نماید.

ندوشن اسلامی معتقد است بین افسانه ققنوس و سرگذشت ایران تشابهی می توان دید ایران نیز مانند مرغ قفنوس است که بارها در آتش خود سوخته است و باز از خاکستر خویش زاییده شده است . دراین چند سال همواره این احساس وجود داشته که ایران بار دیگر یکی از دوران های زاییدگی درمرگ را می گذراند و درمیان درد می شکفد.

2 -1. بیان مساله

مردم هنر سرزمین دارای فرهنگ ویژه خویش می باشند و هنر بخشی از فرهنگ و معماری به عنوان مادر هنرها است .معماری های مصری، یونانی، هندی، هخامنشی و ... جلوه های متفاوتی از این هنر را به نمایش می گذارند.

معماری سرزمین ایران به عنوان یکی از کهن ترین و با ارزش ترین آنها ، دارای یک میراث بزرگ معماری درسطح جهان می باشد و از کهن ترین بنای مهم ایران یعنی زیگورات چغار نبیل تا دوره معاصر ایران که زمانی بیش از سه هزارسال را دربرمی گیرد، درتمامی این زمان طولانی یک جریان قوی و مهم معماری دراین سرزمین وجود داشته و به جرات می توان گفت که از تمامی دوره های تحول تاریخ معماری معاصر آثار زیادی در گوشه و کنار این سرزمین و کهن وجود دارد و این آثار سهم بزرگی را درشکل دادن و پیشبرد جریان معماری جهان به عهده داشته اند همچون تخت جمشید ، ایوان مدائن، گنبد سلطانیه، میدان نقش جهان و ...

این پیوستگی و تداوم فایل رایگان معماری ایرانی تا دوران صفویه و بعضی از آثار دوران قاجار ، تحت تاثیر معماری غرب قرار گرفت و این پیشرفت با ورود مدرنیته به ایران و برخورد با فایل رایگان معماری ایرانی دچار سکون و توقف گردید. از همان ابتدا در معماری ایران دو جریان موازی هم پدید آمدند. یک جریان که هیچ گونه توجهی به میراث چند هزار ساله گذشته ایران نداشت و جریان معماری معاصر جهان را با یک دور تاخیر و به صورت غیرماهرانه تلقی می کرد و می توان این جریان را با مقایسه همزمان معماری و شهرسازیاروپا و ایران در یکصد و پنجاه سال اخیر که انعکاس کالبدی آینه تمام نمای اوضاع و احوال مذکور هستند را به وضوح مشاهده نمود و جریان دیگری کوشش داشت رابطه خود با معماری گذشته اران را هر چند سطحی باقی نگاه دارد.

بررسی این جریان معماری که کوشش در پیوند با گذشته خویش نموده است، نشان می دهد که تلاش هایی را در جهت پیوند با معماری گذشته و تداوم آن انجام داده که عمدتا ناموفق بوده است و توجه به معماری گذشته بیشتر سطحی و ظاهری بوده و از توجه عمیق به روح کلی و همچنین اصول و مبانی آن و بکارگیری این اصول ناتوان بوده است.

این جریان معماری در کشورهای دیگری چون ایران که از سابقه تمدن دیرینه ای برخوردار بوده و با ورود مدرنیته دچار سردرگمی هویتی شده اند، همچون هند، مصر ، ژاپن، مراکش و... دیده می شود و نکته مهم آنکه جایگاه بر جسته امروز معماری و معمارانشان در اندیشه های معماری جهان می باشد. البته در غرب نیز نهضت معماری فرامدرن (تاریخ گرای) بر این نحو تفکر استوار بوده است. در دنیای پر تحرک امروز که در آن نظریه های جدید چون فولدینگ، دیکانستراکشن، هایتک و.... می باشد که صرفا فقط جنبه های خاصی از معماری را مطرح می نمایند، این سوال پیش می آید، آیا ما باید همچنان دنباله روی معماری غرب و نظریه های آنها باشیم و بدون توجه به فرهنگ و معماری گذشته خویش آنها را دوباره به کار گیریم و فاقد هویت ملی و فرهنگی باشیم.

هدف این تحقیق ابتدا شناخت معماری گذشته ایرانی و سپس بررسی نحوه برخورد و ادامه و تکامل آن می باشد تا معماری امروز ایرانی همچون نگذشته جایگاهی بر جسته در معماری جهان داشته باشد و نه تنها تاثیر پذیر.

این تحقیق شاملدو بخش تئوری و عملی می باشد که بخش تئوری آن در بالا توضیح داده شد و بخش عملی آن به طراحی مجموعه ای با نام موزه و پژهشکده ملی معماری ایران که در آن فعالیت هایی از قبیل کلاس های تئوری و عملی آموزشی ، گردش ها، میزگردها، همایش ها، گردهمایی ها و کنگره های معماری ، کتابخانه ملی معماری ، نمایش آثار باستانی و... صورت گیرد و هدف آن معرفی، بررسی و پژوهش درباره معماری ایران و جهان ، معرفی معماری ارزشمند و بر جسته امروز اطرانی و خانه ای برای تمامی معماران باشد، ضروری می نماید. بنایی ایرانی که ایده های طراحی آن بر اساس شالوده ها و بنیان های فایل رایگان معماری ایرانی خواهد بود.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

3 -1- اهداف پژوهش

اهداف این تحقیق را می توان در دو بخش بیان کرد. بخش اول شناخت و پی بردن به ارزش های پایدار و اندیشه های بنیادین فایل رایگان معماری ایرانی و بخش دوم در نحوه برخورد با آن و ادامه و تکامل آن در معماری امروز و در نهایت رسیدن به معماری ارزشمند و بر جسته ای که در سطح جهانی جایگاه والایی اشته باشد و سپس استفاده از دستاوردهای این پژوهش در طراحی مجموعه ای با نام موزه و پژوهشکده ملی معماری ایران.

4-1- پرسش های پژوهش

1- هدف معماری و معماری ایده آل و ارزشمند چیست؟

2- آیا فرهنگ بر معماری تاثیر گذار می باشد؟

3- نقش و تاثیر فرهنگ بر فایل رایگان معماری ایرانی چگونه بوده است؟

4- چگونه می توان به جوهر و ذات (ویژگی ها، ارزش ها و کیفیت های فضایی) فایل رایگان معماری ایرانی دست یافت؟

5- نقش و نحوه حضور نور و طبیعت در آفرینش فضاهای فایل رایگان معماری ایرانی چگونه می باشد؟

5-1- تعاریف نظری متغیرها (اصطلاحات)

اسطوره[1]: اسطوره ها آئینه هایی هستند که تصویرهاتی را از ورای هزاره ها منعکس می کنند و آنجا که تاریخ و باستان شناسی خاموش می مانند اسطوره ها به سخن در می آیندو فرهنگ آدمیان را از دور دست ها به زبان می می آورند و افکار بلند و منطق گسترده مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را ر اختیار ما می گذارند.(هیسلز، 1382، ص 50)

اشراق[2]: کلمه اشراق مبین نور افشانی صبحگاهی و نخستین درخشش ستاره است و منظور از فلسفه اشراق یا حکم اشراق نظریه ای است معرفتی، مبتنی بر کشف و شهود باطنی. (کربن، 1986)

فضا[3]: از دیدگاه ما فضا گسترده ای است از چوبی های گوناگون که همزاد و همراه با اندیشه و پندار های آدمیان در هر مکان، رنگ و حالی خاص می یابد و دارای توان ارزشی متفاوتی می باشد. (فلامکی، 1381، ص 2)

فرهنگ[4]: فرهنگ مجموعه تمام توانایی ها و وسایلی است که زندگی ما را از زندگی اجداد حیوانی با دور می کند و در خدمت دو هدف می باشد، محفاظت از بشر در مقابل طبیعت و تنظیم روابط انسانی بین افراد (گروتر، 1987، ص 54)

مجموعه اندوخته های معنوی، فکری و اخلاقی تاریخ یک قوم است. فرهنگ در طول تاریخ در طول نسل های پیاپی ای که در تاریخ یک قوم آمده انبار شده است و سرمایه معنوی یک جامعه را می سازد.(شریعتی، 1336، ص 30)

فرم: فرم عبارن است از صورت تظاهر حسی و واضح یک شی و بیانی است که خود را در معرض قضاوت قرار می دهد. (گروتر، 1987، ص 101)

فرم یا صورت در هنرها با دو معنای متفاوت کاربرد دار: 1- قالب پذیرفته شده برای بیان، مثلا غزل در شعر فارسی، سونات در موسیقی اروپایی 2- کیفیت های ساختاری موجود در یک اثر هنری ، مثلا تناسب هماهنگ بخش های مختلف و ترتیب اجرای آنها به منظور ایجاد کشش و اوج (پاکباز، 1379)

سنت[5]: همان میراثی که از نسل های پیشین باقی می ماند و وجه تمایز جامعه انسانی و اجتماع حیوانی است. سنت ، انسان را از حیات محدود و محقر غریزی فراتر می برد و از این رو بستر فرهنگ و ماده مقوم مدنیت است. بدون سنت تکامل دست نمی دهد، چرا که تکامل از دست به دست گشتن و انباشته شدن آزمایش های انسان حاصل می شود (جودت به نقل از آریانپور، 1379، ص 12)


جهت دریافت فایل کامل لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی