فایل رایگان مدلسازی پیشرفته و Massing

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلسازی پیشرفته و Massing :

فایل رایگان مدلسازی پیشرفته و Massing

Massing مدلسازی پیشرفته و


نیست. فقط Revit هیچ چیز خسته کننده تر(بی نتیجه تر) از وارد شدن به برنامه های طراحی با ساختن پروژه در

برای پیدا کردن ساختمان بسیار بزرگ به نحوی كه برنامه هنوز نا متناسب است مـی باشد. شما فکـر مـی کنید كه دارید همه چیز را درست انجام می دهید- دیوارها، طبقات، اتاق ها، برنامه ها- اما در جایی، چیزی اشتباه است. و

و شما هیچ ایده ای ندارید برای اینكه تغییر طـرح خود را از كـجا شـروع كنید. برای اجتناب از این نـوع سناریو،

Massing فوق العاده است. برای ایجاد ایده طراحی "بزرگ" در یك سطـح کلان، شمـا قادر هستید با Massing

به سرعت و به راحتی نتایج را تجزیه تحلیل كنید.

این به شما اجازه مـی دهد اطمینان كلـی به عنوان پیشرفت طـراحی به كار داشته باشید. بدون شـروع با عناصر ساختمان واقعی(که به هر حال خیلی زود خیلی خاص خواهد بود ).

به شما اجازه ایجاد فرمها و ظروف برای کنترل اجزای بیشتر گرانول را می دهد. دیوار های mass علاوه بر این،

مجتمع، دیوارهـای پرده ای ، پانل های پرده، و عناصر دیگر بدون ایجاد بعضی از فرم های زیر بنایی و درایو در برای Mass طراحـی برای ساخت، فوق العاده با دشواری مواجه مـی شوند (بسیار کمتر بروز رسانی می شوند).
این نوع از طرح و تکرار در طراحی ضروری است.

قابل نمایش نباشد، این خیلـی Mass اگرچه طراحی کلـی شما ممکن است بوسیله (توسط) یك فـرم پیچیده
برای موفقیت پرو‍‍‍ژه شما قواعد زیاد طراحی ،‌ضروریست.Mass دوست داشتنی است كه هرجایی در

در این فصل ، شما باید یاد بگیرید که:

.mass- ایجاد و مطالعات برنامه

استفاده كنیم mass- می دانیم چه موقع از سطح جامد و توده های
mass- استفاده از فرمولهای ریاضی برای

Mass رابط و کارکرد

می كنید و تمایل به طراحی ساختمان های Revit ممکن است هنگامـی که شما برای اولین بار شروع به استفاده از

نیاز دارید. اما شمـا به mass معمولی و یا سیر کننده درخط مستقیم را داشته باشید فكر نكنید كه به استفاده از ابزار

به نتیجه مـی رسید فقط بخاطـر اینكه شما ساختمان های پیچیده را ایجاد نمی كنید، بسیاری از ساختمان ها شامل را دارد.mass ویژگی های پیچیده یا قسمتهایی است که نیاز به درک شرکت از ابزار

برای ایجاد توده ها(جمع شدن)استفاده می شود، این ها فرم ها یی با ماده هندسی هستند(مواد جامد Mass اخیرأ

برای ایجاد سطوح پیچیده استفاده مـی شود كه همچنین مـی تواند برای ایجاد روابط mass و حفره هـا). اما ابزار

بین عناصر میزبان دیگر مورد استفاده باشد. بدون این روابط انبوه و یا مبتنی بر سطح، این واقعا سخت است برای ایجاد و تکـرار سیستم خانواده ها از قبیل دیوارها و دیوارهای پرده ای. شما باید اساسا (قطعا) بیش از وقتـی كـه به شما اجازه ایجاد یک ایده طراحی سبک را می دهد،و سپس وابستگی برخی Mass طرح تغییركند شروع كنید.

را ارزیابی می كند. برای تغییر در دنیای واقعی عنصر ساختمان، شما اولین massعناصر واقعی ساختمان و عنصر

ایده طراحی سبك را تغییر می دهید

جهت دریافت فایل کامل لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی