فایل رایگان ماشین‌های برداشت غلات (كمباین)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ماشین‌های برداشت غلات (كمباین) :

ماشین‌های برداشت غلات (كمباین)

ماشین‌های برداشت غلات (كمباین)

مكانیزاسیون در برداشت غلات، هدف دیرینه كشاورزان بوده است. بریدن و كوبیدن دانه‌های ریز با دست پرزحمت بوده است. آثار بكار بردن یك ارابه درو كن چرخ‌دار در سرزمین گل (فرانسه و بلژیك امروزی) پیدا شده است. كمباین‌های اولیه، بردارنده ـ خرمن‌كوب بودند كه بوسیله قاطر كشیده می‌شوند (شكل1-3).

اولین خرمن‌كوب ـ تمیزكن، در آمریكا در سال 1834 میلادی به ثبت رسی و با بازار عرضه شد. سپس، خرمن‌كوب بوسیله موتورخانه یا تراكتور و یك تسمه تخت محرك، به حركت درآمد. شروع واقعی استفاده از كمباین به منظور برداشت، كوبیدن و تمیز كردن محصول، زمان بود كه افرادی در امریكا امتیاز ساخت آن را بدست آوردند. نام كمباین (یعنی توام) زمانی بوجود آمد كه عملیات برداشت، خرمن‌كوبی و تمیز كردن محصول در یك ماشین واحد انجام گرفت.

كمباین‌های امروزی، ماشین‌هایی هستند كه در شرایط مختلف مزرعه و محصول به منظور برداشت، كوبیدن، جداكردن و تمیز كردن تمام دانه‌ها بكار برده می‌شوند (شكل3-3).

آینده‌نگری در برداشت گندم بوسیله كمباین را نشان می‌دهد. اگرچه انجام این عملیات برای ما غیرممكن به نظر می‌رسد، حدود یكصد سال پیش نیز تركیب كلیه عملیات برداشت و خرمن‌كوبی در یك ماشین واحد دور از تصور بود در این فصل، كمباین و طرز كار آن تشریح خواهد شد.

انواع كمباین:

كمباین‌های جدید در اندازه‌های گوناگون وجود دارند: تكنولوژی جدید، ماشینی عرضه كرده كه می‌تواند بسیاری از محصولات را در شرایط مزرعه برداشت كند.

كمباین‌ها به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند:

  1. 1. خودرو؛
  2. 2. كششی.

یا می‌توان كمباین‌ها را به صورت زیر هم تقسیم‌بندی كرد:

  1. 1. كمباین‌های متداول با سیستم استوانه كوبنده و كاه‌برهای جدا كننده؛
  2. 2. كمباین‌های دوار (محوری) كه برای كوبیدن و جدا كردن دانه و كاه، به جای كوبنده و كاه‌بر هوا، یك یا دو گردنده (روتور) دارد.

كمباین‌های خودرو:

تا قبل از اواخر دهه 1940، كمباین‌های خودرو در سطح وسیعی وجود نداشتند و البته یافتن تركیب صحیح و مناسب قدرت موتور و انتقال قدرت، كار مشكلی بود. امروزه توجهات به سمت این كمباین معطوف شده، چون دارای مزایای مشخصی نسبت به انواع كششی می‌باشد. كمباین خودرو طوری تكامل یافته است كه تقریباً واحدی كامل می‌باشد و قدرت مورد نیاز دستگاه‌های خود را تامین می‌كند و كل كار توسط یك نفر راننده دستگاه است و در قسمت مرتفع كمباین می‌نشیند، انجام می‌شود كه دارای دید واضح و مستقیم بر كار می‌باشد و بوسیله قسمت‌های كنترل كننده‌ای كه در دسترس اوست، با توجه به شرایط مزرعه می‌تواند عملیات كمباین را تغییر دهد. مهمترین خطر برای راننده كمباین خودرو، گرد و خاك مداوم اطراف مجموعه در حال حركت خواهد بود، كه البته كمباین‌های جدید اطاق‌های مجهزی برای حفاظت از راننده دارند. برای كنترل ارتفاع سر خوشه‌چین می‌توان یك وسیله حساس الكتریكی در زیر سكو سوار نمود تا در قسمت‌های بلند مزرعه، مانع فرو رفتن شانه برشی در داخل خاك شود و همچنین می‌تواند سر خوشه‌چین را در ارتفاع مشخصی نگه دارد.

جهت برداشت محصولات مختلف از كمباین‌های مختلفی استفاده می‌شود كه بر اساس وسایل مخصوصی كه در كماین بكار می‌رود، مشخص می‌گردند. برای مثال، یك كمباین برنج (شكل4-3) مجهز به قسمت‌هایی است كه با كمباین ذرت تفاوت دارد و ممكن است دارای چرخ‌های زنجیری (شكل4-3) و یا لاستیكی مخصوص باشد. كمباین ذرت دارای سرخوشه‌چین جمع‌آوری كننده سویا مجهز است. كمباین لوبیای خوراكی دارای وسایل مخصوص برای حذف گرد و خاك از لوبیا می‌باشد. چنانچه لازم باشد، دانه‌های غلات یا بذر علف‌ها در داخل كیسه شوند، می‌توان از منضمات كیسه پر‌كن استفاده كرد.

جهت دریافت فایل کامل لطفا آن را خریداری نمایید

لینک کمکی