فایل رایگان كارآموزی كنترل برق و ابزار دقیق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان كارآموزی كنترل برق و ابزار دقیق :

فایل رایگان كارآموزی كنترل برق و ابزار دقیق
فایل رایگان كارآموزی كنترل برق و ابزار دقیق
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

اداره مهندسی و ساختمان

1

سیستمهای لوله كشی

3

ضوابط طراحی سیستم سیم كشی

9

جریان نامی استاندارد سیم یا كابل

16

اصول و روشهای نصب

16

اصول و روشهای نصب چراغ روشنایی

27

تابلوهای فشار ضعیف

29

لوازم داخل تابلو

29

مشخصات فنی ساخت و روش نصب

30

لوازم ، وسایل و تجهیزات داخل تابلو

35

اجزای اصلی داخلی تابلوی اصلی

36

تابلوهای فرعی روشنایی

37

مشخصات فنی لوازم ، وسایل و تجهیزات داخل تابلو

38

كلیدهای اتوماتیك با رله حرارتی و مغناطیسی

38

كنتاكتور های فشار ضعیف

39

كابلهای فشار ضعیف

42

اصول و روشهای نصب كابلهای هوایی

44

نصب كابل روی دیوار و سقف

46

نصب كابل روی سینی كابل

48

نصب كابل به صورت آویز بین دو یا چند تیر

48

اصول و روشهای نصب كابلهای زمینی

49

نصب كابل در داخل كانال خاكی

53

كابلشوها ، سركابلها و مفصلها

56

سركابلها

57

مفصلها

58

سیستم اتصال زمین

58

الكترود زمین

58

جرم كلی زمین

58

مقاومت اتصال زمین یا مقاومت زمین

59

هادی ها

60

استاندارد ها و مشخصات فنی سیستم اتصال زمین

64

مشخصات انواع ا لكترود های اتصال زمین

64

محاسبه تعداد چاه اتصال زمین لازم

67

اصول و روشهای نصب سیستم اتصال زمین

68

نصب هادیهای اتصال زمین

71

آزمون سیستم اتصال زمین

72

اندازه گیری سطح مایعات در مخازن و برجها

75

روشهای اندازه گیری ارتفاع مایعات در مخازن

75

شیشه نشان دهنده سطح مایع

79

اندازه گیری سطح مایع بروش فشاری

84

اندازه گیری سطح مایع بوسیله وسائل اندازه گیری فشار و اختلال فشار

85

اندازه گیری سطح مایعات در مخازن با استفاده از حباب هوا

92

اندازه گیری سطح مایعات با DIAPHRACM-BOXES

95

اندازه گیری سطح مایعات در مخازن بروش شناوری

97

اندازه گیری سطح مایعات در مخازن بروش غوطه وری

99

اندازه گیری دما

100

انواع دماسنجها

101

دماسنجهای برقی

103

ترموكوپل Thermocouple یا جفت الكتریكی

103

قانون دماهای میانی

105

قانون فلزات میانی

106

ترموكوپلهای كه معمولاً در صنعت نفت از آنها استفاده می شود

107

اشكال مختلف ترموكوپلهای صنعتی

108

روش شناسائی سیم مثبت و سیم منفی یك ترموكوپل

108

طریقه اتصال چند ترموكوپل به یك دستگاه نمودار

109

دما سنج مقاربتی

110

مقدمه

113

سنسور فشار

114

سنسور اندازه گیری اختلاف فشار در جریان سنج های الكترونیكی

119

طرز كار و ارتباط سنسور با آمپلی فایر

120

سنسور سنجش اختلاف فشار برای كاربرد در ارتفاع سنجها

121

سنسور گرما

122

ترموكوپل

123

سنسور سطح مایع از نوع مقاربتی

125

معرفی یك مدار برای اندازه گیری دما با سنسور ترموكوپل

126

مقاومت حساس به گرما

127

تاثیر دمای محیط و راههای جبران آن

128

معرفی یك مدار علمی در اندازه گیری دما توسط سنسور مقاومتی

130

سنسور سرعت

131

ارتباط پیكاپ با مدار آشكار ساز و كنترل كننده

132

سنسور ارتعاش سنج

133

ساختمان كاوشگری

134

موج ساز

135

طرز كار proximitor در ارتباط با probe

136

اثر ارتعاش بر روی probe و proximitor

138

سنسور شعله یاب از نوع حساس به اشعه ماوراء بنفش

141

طرز كار شعله یاب و ارتباط آن با دستگاه كنترل كننده الكترونیكی

143

سیستم اتوماتیك تایید صحت دید

144

سنسور گاز

146

برای راه اندازی سنسور بدو ولتاژ DC یا AC نیاز است

147

طرز كار و ارتباط سنسور با آشكار ساز گاز

147

منابع و مآخذ

149

اداره مهندسی و ساختمان

این اداره یكی از اداره های مهم و زیر بنای شركت نفت است . كار آن طراحی و اجرا و راه اندازی پروژه های بنیادی نفت و گاز است از نظر كلی به دو دسته صنعتی و غیر صنعتی تقسیم می شود .

1- پروژه هایی هستند كه مربوط به ساخت یا اصلاح كارخانجات ، تاسیسات صنعتی و خطوط لوله نظیر اینها هستند

2- پروژه هایی هستند كه مربوط به ساخت یا اصلاح ساختمانهای اداری ، مسكونی ، جاده و موارد غیر صنعتی دیگر می شود .

این اداره دارای چهار قسمت برق ، مكانیك ، و كنترل پروژه و برآورد هزینه ها می باشد

مراحل طراحی و اجرای یك پروژه در این اداره به شرح زیر است :

1) شرح نیاز :

ابتدا اداره متقاضی پروژه یك برگه به نام شرح نیاز اداره مهندسی و ساختمان ارسال می كند . این برگه شامل تمام موارد مورد نیاز متقاضی است كه در چهارچوب پروژه باید در نظر گرفته شود .

2) طراحی :

در این مرحله با توجه به شرح نیاز ،‌شرح كار و نقشه های پروژه طراحی و تهیه
می شود . شرح كار پروژه شامل سه قسمت سویل ، مكانیك و برق است كه هر قسمت توسط بخشی مربوطه طراحی می شود .

3) انتخاب پیمان كار :

پس از طراحی ، شرح نیاز و نقشه ها و سایر مدارك به امور حقوقی ارسال می شود تا پس از طی مراحلی كه خارج از این اداره است پیمانكار مجری انتخاب شده و به این اداره معرفی می شود .

4) اجرا :

اجرای كار توسط پیمانكار و با نظارت اداره مهندسی ساختمان در مدت مقرر انجام
می شود و پس از پایان مراحل تحویل كار به این اداره و سپس اداره متقاضی انجام
می شود .

سیستمهای لوله كشی

سیستمهای زیر باید توسط لوله های جداگانه ویاتقسیم بندی های متفاوت در كانال انجام پذیرد :

لینک کمکی