فایل رایگان فناوری نانو و كاربرد آن در بتن و فلزات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فناوری نانو و كاربرد آن در بتن و فلزات :

فایل رایگان فناوری نانو و كاربرد آن در بتن و فلزات

چكیده

نانو تكنولوژی یكی از زمینه های تحقیقی بسیار با اهمیت و فعال در عصر حاضر است كه عرصه های عظیمی از دانش از جمله صنعت ساختمان را احاطه نموده است. بهبود خواص فیزیكی و مكانیكی مصالح ساختمانی با استفاده از فناوری نانو پیشرفت های عظیمی را در صنعت ساختمان ایجاد نموده است و با طراحان و مهندسان امكان ایجاد ساختمان هایی پایدار و همساز با طبیعت را داده است. در این زمینه دو ماده عمده ساختمانی یعنی فلزات و بتن اهمیت ویژه ای دارند. بهبود خواص مكانیكی و سختی آلیاژها با استفاده از فناوری نانو و همچنین امكان تولید بتن هوشمند و پوششهای سیمانی انعطاف پذیر، خود پاك شونده، خود تعمیر شونده و بتن نیمه شفاف از دستاوردهای عمده این تكنولوژی می باشند.

كلید واژه ها:

فناوری نانو، نانو لوله، نانو كامپوزیت، نانوبتن، نانو سیمان، نانو فلزات.

1 – تعریف

واژه نانو در زبان یونانی به معنای كوتوله و معادل یك میلیاردم می باشد یعنی 80000 بار نازكتر از ضخامت یك تار مو. تكنولوژی یا به عبارتی فناوری مادون ریز یعنی تكنولوژی اتمها.

تكنولوژی معاصر در مسیری قرار گرفته است كه در آن مواد از تركیب دانه های مادون ریز قابل تشخیص با خواص مشابه یا متفاوت با اندازه‌هایی در حد نانو تولید می شود و این همان روشی است كه بر طبیعت در زمینه تولید مواد حاكم است.

آزمایشات و تحقیقات مربوط به نانو تكنولوژی از ابتدای دهه هشتاد قرن بیستم به طور جدی مورد توجه قرار گرفت اگر چه عمده دستاوردهای این فناوری و توجه گسترده بین المللی به آن مربوط به دهه اول قرن بیست و یكم می باشد. نانو تكنولوژی یك فرآیند مولكولی است همانند طبیعت كه مجموعه ها را به طور خودكار مولكول به مولكول ساخته و روی هم مونتاژ می نماید.

شكل 1 : اشكال گوناگون نانولوله ها

فناوری نانو یك فرآیند عام و فراگیر در زمینه های گوناگونی تكنولوژیكی معاصر است. این فناوری در حوزه های مختلف از غذا دارو تشخیص پزشكی و بیوتكنولوژی تا الكترونیك كامپیوتر ارتباطات حمل و نقل انرژی محیط زیست مواد هوا فضا و امنیت ملی گامهای موثری برداشته است كاربردهای وسیع این عرصه از تكنولوژی به همراه پیامدهای اجتماعی سیاسی و حقوقی آن این فناوری را به عنوان یك زمینه فرا رشته ای مطرح نموده است.

نانو تكنولوژی در زمینه صنعت ساختمان نیز انقلابی در عرصه تولید مصالح نوین ایجاد نموده است.

تحقیقات بسیار گسترده ای در زمینه تولید محصولات ساختمانی با استفاده از فناوری نانو طی سالهای اخیر صورت گرفته و پیشرفتهای عظیمی حاصل شده است. پروژه حاضر به این از فناوری نانو می پردازد.

2 – اهمیت و ضرورت به كار گیری فناوری نانو

استفاده از فناوری نانو در صنعت ساختمان در راستای دستیابی به پایداری در معماری به عنوان یكی از اصول كلیدی معماری معاصر جهان در جهت همسویی با چرخه طبیعی زیست و همچنین دستیابی به عملكرد بالا در بناها می تواند راهگشا باشد.

لینک کمکی