فایل رایگان طراحی و ساخت امپلی فایر 80 وات موثر ، استریو برای ماشین با سیستم MEGA BASS و سیستم BRIDGE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحی و ساخت امپلی فایر 80 وات موثر ، استریو برای ماشین با سیستم MEGA BASS و سیستم BRIDGE :

طراحی و ساخت امپلی فایر 80 وات موثر ، استریو برای ماشین با سیستم MEGA BASS و سیستم BRIDGE

مقدمه 7

1- تقسیم بندی فرکانس... 8

2- تقویت کننده با ترانزیستور BJT.. 8

الف)-اِمیتر مشترک.... 9

ب ) بیس مشترک.... 10

ج )کلکتور مشترک.... 11

3- برای تقویت جریان بالا چه باید کرد؟ 12

4- تأثیر فیلترها بر تقویت کننده ها 13

5- چگونه مدار را پایدار کنیم؟ 15

6- اعوجاج کراس اور چیست؟ 18

6- چگونه ضریب تقویت ترانزیستورها را زیاد کنیم؟ 19

7- منبع ولتاژ. 20

الف)منبع ولتاژ موازی.. 20

ب )منبع ولتاژ سری.. 22

8-مدار تفاضلی.. 22

مدار فیدبک تقویت کننده و ضریب تقویت مدار. 23

تقویت کننده های OP.AMP.. 24

حدود کار آی سی عملیاتی.. 25

تقویت مدارهای OP.AMP.. 25

سیستم پل ) ( BRIDGE.. 27

علت بریچ کردن مدار. 28

چگونه بتوانیم آمپلی فایر را به صورت عملی حساب کنیم. 29

شرح مدار BASS MEGA.. 37

شرح مدار DC to DC.. 39

مقدمه

پروژه ای که من در مورد آن تحقیق می کنم، طراحی آمپلی فایرماشین است. آمپلی فایر یک کلمه لاتین به معنی تقویت کننده است.

در واقع تقویت کننده ها یک تبدیل کننده ولتاژ DC به AC است، بدین صورت که ولتاژ AC نمونه را وارد دستگاه می کنیم و ولتاژ AC تولید شده را با همان فرکانس ورودی، در خروجی داریم.

دامنه ولتاژ خروجی هم ضریبی از ولتاژ ورودی است. مثلاً یک سیگنال AC را به ورودی می دهیم، همان نوع سیگنال را با دامنه دلخواه در خروجی داریم.

ولتاژ AC تولید شده همان ولتاژ DC است که با ولتاژ AC نمونه، ولتاژ DC را به AC تبدیل کردیم.

تمام تقویت کننده ها همین کار را انجام می دهند ولی همه تقویت کننده ها با توجه به شکل ساختارشان یک پهنای باندی دارند که باعث می شود که یک سری از فرکانسها را تقویت کنند و بقیه آنها در خروجی حذف می شوند یعنی تضعیف می شوند.

1- تقسیم بندی فرکانس

تمام باند به چند دسته تقسیم می شوند که نامهای مختلفی دارند.

20 HZ - 20 KHZ AF

30 HZ - 3 KHZ VLF

300 HZ - 30 KHZ LF

100 KHZ - 1 MHZ AM

1 MHZ - 10 MHZ SW

10 MHZ - 100 MHZ FM

48 MHZ - 250 MHZ VHF

250 MHZ - 1000 MHZ UHF

1 GHZ - 100 GHZ SHF

2- تقویت کننده با ترانزیستور BJT

تقویت کننده ها به سه روش بسته می شوند.

الف) 1 میتر مشترک

ب) بیس مشترک

ج) کلکتور مشترک

الف)-اِمیتر مشترک

این نوع تقویت کننده ضریب تقویت زیادی دارد و مقاومت خروجی زیادی و مقاومت ورودی متوسطی دارد.

با تغییر RC مقاومت خروجی و ضریب تقویت هم تغییر می کند و با تغییر RB هم مقاومت ورودی را تغییر می دهد.

البته پیکربندی هم در مقاومت های ورودی و خروجی و ضریب تقویت تأثیر دارند.

لینک کمکی