فایل رایگان طراحی و پیاده‌سازی ابزار GIS تحت وب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحی و پیاده‌سازی ابزار GIS تحت وب :

طراحی و پیاده‌سازی ابزار GIS تحت وب

فایل رایگان طراحی و پیاده‌سازی ابزار GIS تحت وب
فهرست مطالب

1-1مقدمه. 1

1-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 2

1-2-1- تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 2

1-2-2- تاریخچه. 2

1-2-3- عناصر كلیدی برای توسعه GIS.. 3

1-2-4 - وظیفه سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS): 3

1-3- اجزای سیستم اطلاعات جغرافیایی: 4

1-3-1 نیروی متخصص: 4

1-3-2 کامپیوتر: 4

1-3-3 داده: 4

1-4- داده های مکانی در GIS: 4

1-4-1-داده های برداری: 5

1-4-1-1- مدل اسپاگیتی: 5

1-4-1-2- مدل توپولوژی: 6

1-4-1-3- مدل شبکه نامنظم مثلثی: 6

1-4-2- داده های رستری: 7

1- 5- داده های توصیفی: 8

1-6- منابع تامین کننده داده های مکانی: 8

1-6-1- نکاتی در خصوص سنجنده ها: 8

1-6-1-1-قدرت تفکیک طیفی.. 9

1-6-1-2- قدرت تفکیک مکانی.. 9

1-7- ورودی داده ها 10

1-8- خروجی داده ها 10

1-9- سوالاتی که GIS قادر به پاسخ گویی می‌باشد: 11

1-9-1- سوالات مربوط به یک مکان.. 11

1-9-2- سوالات شرطی.. 11

1-9-3- بررسی روند. 11

1-9-4- الگو. 11

1-9-5- مدل سازی.. 12

1-10- ویژگی های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 12

1-10-1- ویژگیهای عوارض مکان دار جغرافیایی ثبت شده. 13

1-11- کاربردهای GIS.. 13

1-11-1- کاربرد GISدر زمین شناسی.. 14

1-12- نقشه. 15

1-12-1- طول جغرافیایی: 15

1-12-2- عرض جغرافیایی: 15

1-12-3- سطح مقایسه: 15

1-12-4- مقیاس نقشه: 15

1-12-5- سیستم تصویر نقشه ها: 16

1-12-6- سیستم تصویر لامبرت: 16

1-12-7- سیستم جهانی عرضی.. 16

1-12-7-1-ایران در سیستم UTM... 18

1-13- سیستم موقعیت یاب جهانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 18

1-14- نتیجه گیری.. 20

2-1- مقدمه. 21

2-2- روش تحقیق نرم افزار نویسی.. 21

2-3- سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب چگونه کار می‌کند. 21

2-4- نقشه اینترنتی.. 21

2-4-1- نقشه های اینترنتی ایستا 22

2-4-2- نقشه های اینترنتی پویا 22

2-4-3- مزایای نقشه پویا 22

2-4-4- نقشه های اینترنتی محاوره ای.. 22

2-5- نوع اطلاعات انتقالی.. 23

2-6-فایل های GIS.. 24

2-7- روش خواندن فایل بانک اطلاعاتی نقشه. 24

3-1- گزارش وضعیت استقرار سیستم GIS.. 46

3-2- تعریف GIS: G.I.S (Geographic Information Systems) 47

3-2-1- تعریف عمومی: 47

3-3- کاربرد GIS در مدیریت بحران: 47

3-4- چند ملاحظه‌ در بكارگیری‌ سیستم‌های‌ اطلاعات جغرافیایی‌ GIS: 48

3-5- ضرورت بکارگیری GIS در را ه و ترابری: 48

3-6- تهیه مدل مفهومی: 49

3-7- تهیه نقشه آسیبپذیری و حریم نقطهای سفرههای آب زیرزمینی اداره کل جنگلداری استان
گلستان.. 53

3-7-1- تهیه نقشه آسیبپذیری با استفاده از شاخص DRASTIC.. 53

3-7-2- تغذیه خالص..... 53

3-7-3- نقشه شیب.. 53

3-7-4- هدایت هیدرولیكی.. 53

3-7-5- محیط آبخوان.. 54

3-7-6-تأثیر منطقه غیراشباع. 54

3-7-7- محیط خاك... 55

3-7-8- شاخص آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی.. 55

3-8- مراحل روند تهیه یك نقشه. 55

3-8-1- مرحله اول. 55

3-8-2- مرحله دوم. 56

3-8-2-1- میانیابی.. 56

3-8-3- مرحله سوم. 57

3-8-4- مرحله چهارم. 58

3-8-5- مرحله پنجم. 59

3-8-6- مرحله ششم. 60

3-8-7- تهیه نقشه نهایی شاخص DRASTIC: 61


1-1مقدمه

در زمان گذشته برای كار با نقشه ها از نقشه‌های كاغذی كه اغلب بسیار عریض و طویل بودند استفاده می‌‌شد و كاربران مجبور بودند برای اینكه نقشه ای با جزئیات كامل داشته باشند، یا شهر ها را به مناطق مختلف تقسیم كنند و نقشه هر یك را به صورت جداگانه داشته باشند و یا نقشه ای با ابعاد بزرگ تولید كنند كه در هر دو حالت یك نقشه كامل با تمام جزئیات در دسترس نبود و اگر هم بود قابل حمل نبود و مشكلات خاص خود را داشت.

با گذشت زمان و پیشرفت تكنولوژی و به وجود آمدن رایانه پنجره جدیدی برای كار با نقشه ها باز شد كه مزایای بسیاری را در اختیار كاربران قرارداد برای مثال، یك نقشه كامل با تمام جزئیات قابل نگهداری بر روی یك رایانه كوچك قابل حمل بود اما همیشه این چالش وجود داشت كه به جای استفاده یك نفر از یك نقشه، چندین نفر از سراسر جهان از همین نقشه و اطلاعاتی كه سایر كاربران بر روی نقشه در ج كرده اند استفاده كنند.برای مثال در یك كشور یك نقشه واحد وجود داشته باشد و در هر شهر و در هر منطقه نیروهای پلیس و سایر دستگاه‌های ذیربط اطلاعات تصادفات و مرگ ومیر ناشی از تصادفات همان منطقه بر روی نقشه ثبت كنند و تمام نیروهای پلیس از سراسر كشور تصادفات ثبت شده را لحظه به لحظه از روی نقشه ملاحظه نمایند و مدیران جهت بهبود امور تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند با به وجود آمدن اینترنت بسیاری از مقاصد فوق قابل محقق شدن است بدین صورت كه باید ابزاری تولید نمود كه نقشه ها را تحت وب نمایش داده و امكانات مختلف را در اختیار كاربر قرار دهد. در راستای نیل به این هدف كشورهای خارجی گام‌های بلندی برداشته اند اما در داخل كشور به صورت بومی بر روی این مورد تمركزی صورت نگرفته و اغلب جهت مقاصد مختلف از همان ابزار تولید شده توسط كشورهای خارجی استفاده می‌‌گردد.

در این فصل یافتهای دیگر محققان در خصوص سیستم اطلاعات جغرافیایی وجزئیات آن كه شامل مفاهیم تئوری است، ارائه می‌‌گردد.

1-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی

1-2-1- تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی كه از این به بعد آنرا GIS می‌‌نامیم مجموعه ای سازمان یافته از سخت افزار، نرم افزارهای كامپیوتری، داده‌های مكان مرجع شامل داده‌های توصیفی مكانی، افراد متخصص و الگوریتم هاست كه به منظور گردآوری، ذخیره سازی، به هنگام سازی، پردازش، بازیافت، تجزیه وتحلیل و ارائه شكل‌های مختلف اطلاعات مكان مرجع طراحی وایجاد شده و به بیان مشخصات و ویژگی‌های جغرافیایی داده ها می‌‌پردازد.

1-2-2- تاریخچه

اولین نمونه از یك GIS ملی GIS كانادا است كه از اواخر 1960 به این طرف به صورت پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است در ده‌های 1970 و1980 میلادی پیشرفت‌های قابل ملا حظه ای در فناوری GIS به وجود آمده به طوری كه عبارت سیستم اطلاعات جغرافیایی در مورد مجموعه ابزارهایی برای تحلیل و نمایش نقشه ها و ادغام فنون و شیوه‌های آماری و نقشه ای و كاربرد فراگیر تر ان به ویژه برای تحلیل تاثیرات وخط مش‌های دولتی به كار گرفته شده در حالی كه سابقه فناوری در كشورهای غربی از جمله كانادا و امریكا به بیش از 40 سال می‌‌رسد. این فناوری در اغلب كشور‌های جهان سوم بسیار جوان می‌‌باشد.

در ایران اولین مركزی كه به صورت رسمی استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی را آغز كرد سازمان نقشه برداری كشور بود كه در سال 1369 بر اساس مصوبه مجلس عهده دار طرح بكارگیری این سیستم شد. این سازمان در حال حاضر توپوگرافی 125000از عكس‌های هوایی با مقیاس 140000 می‌‌باشد و این فرصتی است برای تبدیل این نقشه ها به ساختارهای رقومی و تاسیس پایگاه توپوگرافی ملی كه نیاز‌های كاربران را در زمینه GIS بر آورده می‌‌كند در همین راستا شورای ملی كاربران GIS به منظور سیاست گذاری برنامه ریزی و هماهنگ سازی فعالیت ها در زمینه GIS، تحلیل نیازمندی ها و همچنین بهره برداری شایسته از كلیه ظرفیت‌های علمی، فنی و نیروی انسانی در راستای ایجاد و بكارگیری GIS وبا توجه به وظایف سازمان نقشه برداری كشور در خصوص تدوین و ایجاد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ملی در دی ما ه 1372 تاسیس گردید.

1-2-3- عناصر كلیدی برای توسعه GIS

اصولا 5 زمینه کلی زیر به عنوان عناصر کلیدی برای توسعه GIS از دیگر موارد بصورت برجسته تر وجود دارد.

1. معماری چشم انداز

2. علوم کامپیوتری

3.علوم جغرافیا

4.سنجش از دور

5. کارتوگرافی معماران

1-2-4 - وظیفه سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS):

وظیفه اصلی یک سیستم اطلاعاتی نوعی عملیات بر روی داده هاست که به کمک آن بتوان سریعتر، دقیق تر و بهینه تر بر روی مسائل مربوط به این داده هاتصمیم گیری کرد.این مراحل از جمع آوری داده ها، تغییر فرمت و ذخیره سازی آنها آغاز شده و شامل مسائل مدیریت، تجزیه و تحلیل و مدلسازی می‌گردد و مارا در جستجو وتهیه فضای پرسش و پاسخ بر روی حجم بالای اطلاعات و نمایش داده های توصیفی در مدت زمان بسیار کوتاه یاری می‌کند. یک سیستم اطلاعات جغرافیایی به دو دسته تقسیم می‌شوند: داده های مکانی که نشان دهنده موقعیت و شکل عوارض بوده و داده های توصیفی که بیانگر ویژگی ها و خصوصیات عوارض می‌باشد.

1-3- اجزای سیستم اطلاعات جغرافیایی:

1-3-1 نیروی متخصص:

نیروی متخصص وظیفه طراحی و پیاده سازی و همچنین بهنگام سازی داده ها و اطلاعات را بر عهده دارد.

1-3-2 کامپیوتر:

کامپیوتر شامل سخت افزار و نرم افزار مناسب است که جهت ذخیره سازی، بهنگام سازی و تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-3-3 داده:

منظور از داده، داده های مکانی و توصیفی می‌باشد.

1-4- داده های مکانی در GIS:

نظیر کیلومتراژ و موقعیت عوارضی چون ریل بالاست، تراورس، یابند، سوزن، ایستگاه، تونل، پل، تراشه، شیب و فراز، قوس، دیزل، واگن انشعاب برق وتلفن ومخزن سوخت،ساختمان اداری وغیره.سیستم اطلاعات جغرافیایی وکامپیوتر ها را نمی توان به طور مستقیم برای جهان واقعی بکار برد، زیرا کامپیوتر های دیجیتالی بر اساس اعداد یا کاراکتر هایی که در درون خود به صورت اعداد دو رقمی نگهداری می‌کنند، عمل می‌نمایند. بنابراین پدیده های مورد نظر در جهان واقعی در یک سیستم کامپیوتری باید به شکل نمادین عرضه شوند.پس ابتدا باید مرحله جمع آوری داده ها انجام گیرد و سپس فرایند فشرده سازی گستره زمین شناسی، ساختار،خواص ژئو فیزیکی یا هر ویژگی از سطح زمین که اطلاعات آن گرد آوری شده بود،به شکل قابل دستیابی در کامپیوتر با استفاده از مدلهای نمادین صورت گیرد.

لینک کمکی