فایل رایگان گزارش مطالعات فضاهای جانبی-معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گزارش مطالعات فضاهای جانبی-معماری :

فایل رایگان گزارش مطالعات فضاهای جانبی-معماری

پذیرش اولین محل برخورد بیمار با كلینیك است كه در رابطه با انتظار اصلی و ورودی كلینیك قرار می گیرد . مساحت پذیرش بستگی به تعداد كاركنان این قسمت دارد و به ازای هر كار كن 5m+ متر مربع مساحت مفید در نظر گرفته می شود . در درمانگاه های بزرگ هر گروه از كلینیكها دارای پیشخوان پذیرش خاص خود هستند . كه در پشت هر پیشخوان یك نفر كار می كند .

طول پیشخوان به ازای هر كار كن = 1m

در شرایطی كه فشار تقاضا برای كلینیك وجود دارد طراحی قسمت پذیرش اهمیت بیشتری پیدا می كند . پیشبینی محل برای شیون بیماران در خارج از فضای پذیرش نزدیكی هرچه بیشتر قسمت پذیرش به ورودی كلینیك و عدم تداخل آن با قسمتهای درمانی كلینیكها نزدیكی آن به بایگانی پزشكی و امثال آن مسائلی است كه در قرارگیری پذیرش كلینیك باید مورد توجه قرار گیرد .

مساحت پذیرش متر مربع A = 5 متر مربع × تعداد كاركنان پذیرش

طول پیشخوان پذیرش متر مربع B = 1متر ×تعداد كاركنان پذیرش

اجزای مبلمان :

1. یك میز پذیرش با حداقل عرض 6ً - 4 كه دارای كشو برای ذخیره سازی یا فایل پایه دار .

2. فایل های جانبی به طول 60 فوت و دسترسی آسان برای مسئول پذیرش .

3. تابلوی اعلانات برای اعلامیه ها و رویدادها .

4. صندلی به تعداد كاركنان .

5. رایانه به تعداد كاركنان .

نكاتی كه در طراحی باید رعایت شود :

1. تماس چشمی آسان بین ایستگاههای كار مطلوب می باشد .

2. مسئول پذیرش حركت و جابجایی بیماران را كنترل می كند، متعاقبا قسمت پذیرش باید در ناحیه مركزی واقع شود، وظیفه اساسی خود را انجام دهد .

3. روشنایی طبیعی و نمای بیرونی مطلوب می باشند ولی نباید بهای چندانی به آنها داده شود . اولویت اول و دوم عبارتند از :

ناحیه پذیرش/ انتظار/ و دفاتر مشاوره

هال و سرای انتظار :

انتخاب سیستم انتظارها از مسائل مهم در برنامه ریزی عملكردی كلینیك محسوب می شود . معمولا از نظر سیه كولاسیون ها تركیبی از سیستم انتظار اصلی و فرعی روش مناسب تری به نظر می رسد . منظور از این سیستم آن است كه یك انتظار اصلی با مساحت كافی در رابطه با ورودی كلینیك پیش بینی می شود . كه بیماران از آن میان انتظارهای فرعی تقسیم می شوند . هر كلینیك و یا هر گروه از كلینیك ها دارای انتظار فرعی خاص خود هستند .

نكات طراحی:

1. از نظر طراحی ایجاد یك مكان خوب و جذاب كه در این ناحیه می تواند بزرگترین چالش را در ایجاد راحتی روانی بیماران به ویژه در ارتباط با سن افراد (از كودكی تا بلوغ) ارائه دهد .

2. مصالحی كه استفاده می شود نباید هیچ گونه درز و یا فرجی داشته باشد .

3. نورپردازی : در چنین فضایی منع نوری باید مخفی باشد تا كمترین انعكاس سطحی نور رخ داده و نور غالب محیط چشم آزار نشود .

لینک کمکی