فایل رایگان طرا حی مجتمع فرهنگی آموزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طرا حی مجتمع فرهنگی آموزشی :

فایل رایگان طرا حی مجتمع فرهنگی آموزشی

مقدمه :

هر معماری تبلوری است از فرهنگ یک ملت درگذرزمان،هنگامی که سخن از ایجاد بنایی می رود،ساختمان این بنا نمی تواند مستقل از شرایط فرهنگی،سیاسی،اقلیمی و توانایی های فنی زمان خود مطرح باشد. معماری در حقیقت راوی داستان فرهنگ و هنر ملتهاست . هنری که با توجه به امکانات هر زمان و هر مکان واز اندیشه به عمل در امده های دور است ،آینه ای است روشن از شرایط هر جامعه در ادوار مختلف .

1 -1 عنوان تحقیق:

طرا حی مجتمع فرهنگی اموزشی.(پارک فرهنگی)

2-1بیان ضرورت های مطالعه و طراحی:

جامعه و شهر ما دچار نابسامانی است.

معماری و شهر سازی ما هم تاثیر گذار و تاثیر پذیر از وضع شهر و مردم ان است.امروزه صحبت از نابسامانی فضای شهری ,بحران هویت معماری,حسرت گذشته به یادگار مانده استو ضرورت تحقیق و طرح مسئله را دو چندان می کند.

بیان ضرورت های کمی:

با نگرشی ساده به طیف جمعیتی كشور متوجه می شویم كه بیش از 50%ان را جوانان و نوجوانان تشكیل می دهند.در این طیف جمعیتی مشهد دومین كلان شهر ایران به لحاظ جمعیت و وسعت می باشد. در بررسی ساخت جنسی و گروههای سنی می‌توان یافت كه حدود 58% جمعیت مشهد در محدوده سن رشد و تربیت هستند (حدود 1 تا 25ساله) بنابرین ضرورت و کمبود فضاهای شهری در مقیاس شهری و فرا شهری و ایجاد ساخت وساز های فرهنگی در رابطه با جوانان این قشر عظیم جامعه احساس می شود.

بیان ضرورت های کیفی:

ضرورت ایجاد یك فضای فرهنگی در رابطه با جوانان زمانی بیشتر احساس می شود كه در می یابیم :

وقتی یك مجموعه فرهنگی ساخته می شود در واقع كانون اجتماعی شكل می گیرد.این كانون برای حفظ ارزش های خود به انسجام مشخصی نیاز دارد.اگر به امر فرهنگی در رابطه با جوانان بی توجهی شود ممكن است بخش مهمی از پیكره اجتماع از ان جدا شود و ارتباط خود را با ان از دست دهد.

صرف نظر از مطالب فوق مدتی بیش نیست كه موج عظیمی از تبلیغات به داد فرهنگ رسیده است چنان كه گویی عواملی از قبیل هویت فرهنگی و خدشه دار شدن آن، فرهنگ پذیری و تهاجم فرهنگی از دیر باز تاریخ بشر و شاید از آغاز آن و تعریف حوزه های فرهنگی تا امروز مورد بحث مردم شناسان و فرهنگ مندان بوده است به تازگی كشف شده باشد.

این موج اگر در ارتباط با تسخیر آنتن ها از سوی ماهواره سازان است و یا مرتبط با هر آن چیز دیگر كه، را در این مقاله بدان راه نیست، تازه های به عین رسیده ای را می نماید كه در ارتباط مستقیم با موضوع كار ماست.

خلاصه علی رغم میزان سرمایه ای كه در این بخش هزینه می شود و اهمیتی كه نظام برای این مسئله قایل شده است. شاهد یك هرج و مرج بی هویت هستیم كه هیچ گاه قادر نیست یك نتیجه خواسته را در سطحی قابل قبول و همه گیر ـ صرف نظر از لحظاتی خاص در زمان و مكان به دست دهد.

كاوش در پی چگونگی های بسامان كردن و هویت بخشیدن به این حركت به طوری كه در سطح وسیع ملی قابلیت ایجاد تغییر، تحول و تحرك در فضاهای روابط فرهنگی اجتماعی به طور عام را دارا باشد موضوعی اگرنه در نام ان، بكر ولی بسیار جذاب و به طور رسمی هنوز ناگشوده است و كمتر بحثی در این زمینه به نتایج عینی و عملی خود رسیده است.

3-1 اهداف پروژه:

اهداف عام:

هدف کلی این تحقیق،طراحی مجتمع فرهنگی اموزشی(پارک فرهنگی) می باشد.

این طرح به عنوان یک شاخصه شهری جوابگوی نیازهای منطقه ای می باشدو بستری مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت ,هدایت برخورد های اجتماعی,بروز خلاقیت ها و تبادل فرهنگ و ... خواهد بود.

مجموعه فعالیتهایی كه می تواند در طراحی یك مرکز فرهنگی مدنظر قرار بگیرد(تصویرکلی از برنامه عملکردی فرهنگسرا) به 5 دسته تقسیم می شود :

فضاهای فرهنگی وهنری.

فضاهای آموزشی و تحقیقاتی .

خدمات نمایشگاهی.

حوزه اداری .

حوزه رفاهی و خدماتی.

اهداف خاص:

ایجاد بستری مناسب جهت ایجاد نگرشی نو نسبت به تعلیم و تربیت

انعطاف بذیر بودن فضای اموزشی . فرهنگی

ارتقائ کیفیت حضور اجتماعی مردم

بالا بردن سطح اگاهی مردم

استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های موجود شهری

طرح فضای شهری با کاربرد عمومی فرهنگی و اشاعه فرهنگ محلی

تدوین مبانی و معیارهای لازم جهت سازماندهی فضایی

كیفیت امیزش طرح با محله مربوطه چه از نظر زیبایی فیزیكی وچه از نظر عملكردو ارتباط

تلاش در جهت استفاده از شمایلی از خطوط معماری ایران

تاكید بر محورها كه از اصول سازماندهی و گونه شناسی معماری ایرانی است.

مبانی نظری عام:

با توجه به خصو صیات مجتمع فرهنگی می توان دیدگاه های زیر را در این طرح در نظر گرفت:

طرح یک شاخصه شهری(land mark ) با در نظر گرفتن قابلیت تعمیم

طراحی صحنه به منظور بالا بردن کیفیت سیمای شهرو ایجاد پشت صحنه ادراک بصری مجموغه شهری

فعال کردن کل سایت از طریق تدوین و طراحی حوزه های مختلف در ارتباط با طبیعت و طراحی فضای بازمانند:الاچیق های فرهنگی,امفی تئاتر رو باز,باغ مجسمه,فضاهای طراحی شده برای مطالعه در فضای باز و....

انگیزه ایجاد این فعالیتها :

ـ اموزش همراه با تفریح .

ـ فعال کردن کل سایت .

ـ هدفدار بودن حرکت در سایت .

ـ ارتباط فضای باز با فضای بسته .

توجه و طراحی فضای سبزمانند: پرورش گیاهان(طراحی گلخانه,برکه های کم عمق و...).

برنامه زمان بندی:

مراحل تحویل طرح به شرح زیر می باشد:

Paper:1386/2/13

مطالعات پایه.:1386/3/15

طراحی و ارائه طرح:1386/6/15

منابع و ماخذ:

طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی جوانان

طراحی فرهنگسرا

مرکز هنری تهران

حیات در معماری

مجموعه فرهنگی تفریحی (پارک علمی)

مجموعه فرهنگی تفریحی چابهار

طراحی پارک فرهنگی

پایان نامه ها

صابر حقیقت دوست-مجتمع فرهنگی یزد

احمد خوشنواز وحسن زاده-کانون جوانان-جلد1-جوان شناسی

کیاوش قزوینی –طراحی فرهنگسرا در مشهد

سید مهدی حجت-میراث فرهنگی در ایران-فصل تعریف و ارزش های میراث فرهنگی

محل قرارگیری سایت:

با توجه به کاربری پروژه ترجیج دادیم پروژه را در باغ فرهنگی کوهسنگی که در خود پروژه های فرهنگی دیگر نیز دارد ( در حال ساخت یا طراحی) انتخاب گروه بررسی دسترسی به داخل مجموعه با توجه به تقسیم کوهسنگی به هفت باغ دسترسی ها و ورودیها طوری در نظر گرفته شده که دسترسی به نقاط مختلف راحت باشد و در کنار هر ورودی پارکینگی ترتیب داده شده است البته به جز ورودی مستقیم سمت خیابان کوهسنگی با توجه به همه این عوامل وجود باغ فرهنگی بسیار مناسب به نظر می آید. گرچه در طرح مشاور بافت شهر به این قسمت باغ فرهنگی زیاد توجه نشده است ( با وجود پتانسیل های زیاد و خصوصا دید و منظر بسیار به نواحی مختلف) و فقط در بخشی از سایت منوریلی در نظر گرفته شده که حذف آن هم ضرری ندارد.

در نهایت مساحت حدود 5/1 هکتار در داخل باغ فرهنگی و به موازات استخرهای کوهسنگی با دید و منظری مناسب در نظر گرفته شده است.

لینک کمکی