فایل رایگان واگذاری خطوط شرکت مخابرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واگذاری خطوط شرکت مخابرات :

اولین قسمت اداری مخابرات كه هر شخص حقیقی یا حقوقی برای پیوستن به مشتركین مخابرات با آن روبرو می شود امور مشتركین و واحد واگذاری خطوط می‌باشد.واگذاری خطوط یكی از مهمترین واحدهای هر مركز تلفن می باشد كه در ارائه خدمات به مشتركین و ارائه اطلاعات دقیق آماری و كابلی در جهت توسعه تلفن شهری به واحدها و ادارات مرتبط نقش مهمی را ایفا می‌كند.واگذاری خطوط در واقع تعیین كننده وجود یا عدم وجود امكانات فنی و تسهیل كننده كسب این امكانات توسط متقاضی تلفن است كه پرسنل كوشای این واحد با آگاهیهای لازم مشخصات كابلی و كافویی درخواستهای متقاضیان اعم از فیش یا فرم بررسی را بر روی نقشه ها بررسی می نماید،تا پس از معین شدن محدوده پست و كافویی آن از طریق واحد نوسازی و نگهدار شبكه كابل سیم كشی و تغییر مكان در اسرع وقت و از كوتاهترین مسیر ممكن انجام و ارتباط تلفنی متقاضی برقرار شود.واگذاری خطوط علاوه بر فعالیتهای فوق،كنترل سالیانه كافوها،پلاكبرداری،كابل برگردان و …. را عهده دار می باشد.

لینک کمکی