فایل رایگان مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبكه های Ad Hoc

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبكه های Ad Hoc :

فایل رایگان مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبكه های Ad Hoc

پیشگفتار

امروزه شبكه‌های بی‌سیم به دلیل كاربردهایی كه دارد و همچنین سرویسهایی كه ارائه می‌دهد، رشد چشمگیری داشته است. این شبكه‌ها در حال توسعه سریعی هستند و سرویسهای ارائه شده هم مرتباً بیشتر و بهتر می‌شود، در آینده‌ای نه چندان دور، تكنولوژی اطلاعات بر پایه مخابرات بی‌سیم خواهد بود. از آنجاییكه ایجاد شبكه با زیرساخت باعث محدودیت در شبكه‌های موبایل و سلولی معمولی خواهد كرد؛ لذا شبكه‌های بدون زیر ساخت می‌تواند ایده خوبی برای ادامه مخابرات بی‌سیم باشد. شبكه‌های ادهاك، بدلیل عدم نیاز به زیرساختار، محدودیت شبكه‌های موبایل را مرتفع خواهد كرد.

شبكه‌های Ad–hoc برای اولین بار توسط وزارت دفاع آمریكا در سیستم‌های نظامی و عملیاتی خود مورد استفاده قرار گرفته است. لیكن از سال 1970 بطور عمومی مورد استفاده میباشد.

در این پروژه هدف ارائه الگوریتم مسیریابی پیشنهادی مبتنی بر خوشه یابی می باشد.

در این راستا ابتدا در فصل اول به تقسیم بندی و توضیح شبكه های ادهاك و مروری بر پروتكلهای مسیریابی آن خواهیم پرداخت و سپس در فصل دوم عناصر مورد استفاده جهت شبیه سازی شبكه های MANET كه شامل مدل های حركت و ابزار شبیه سازی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد و نیز فصل آخر را به بررسی الگوریتم های خوشه یابی و ارائه یك الگوریتم پیشنهادی و همچنین ارزیابی كارائی آن نسبت به سایر روش های خوشه یابی اختصاص داده ایم و فصل چهارم ننتیجه گیری و پیشنهاد برای آینده و در پایان نیز به طرح یك مقاله شخصی كه شامل خلاصه این رساله می باشد پرداخته ایم، با امید به ایجاد انگیزه ای دو چندان در جهت پیشرفت های علمی، عزت و سلامت همه عزیزان را از درگاه ایزدمنان خواستارم.

فصل اول

شبكه‌های Ad Hoc

1-1 تقسیم‌بندی شبكه‌های بی‌سیم[1]

شبكه های بی‎سیم را از نظر معماری می توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی نمود:

الف) شبكه های دارای زیرساخت[2]

مسیریابهایی كه در این نوع شبكه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، اصطلاحاً به ایستگاه‌های ثابت شهرت دارند. این ایستگاههای پایه‌ای قابلیت حركت ندارند، با روشهای مختلف و با امكانات سرعت بالا به یكدیگر متصل هستند. هر واحد متحرك در زمان برقراری ارتباط و نیز ردو بدل كردن اطلاعات، به نزدیكترین ایستگاه پایه‌ای متصل می شود. در نتیجه ارتباطات بی‎سیم در این نوع شبكه‌ها، بر اساس ارتباط سیمی[3] بین ایستگاه های پایه‌ای صورت می پذیرد. این شبكه‌ها همچنین به شبكه‌های بی‎سیم یك‌گامی[4] نیز شهرت دارند. شبكه‌های مخابرات سلولی و شبكه‌های PCS[5] مثالهایی از این نوع شبكه‌های بی‌سیم هستند. در شبكه‌های یك‌گامی گره‌های متحرك همواره تحت پوشش ایستگاههای پایه قرار دارند و در نتیجه ارتباط پیوسته‌ای با ایستگاههای پایه دارند.

شكل 1-1 مثالی از شبكه‌های دارای زیرساخت

ب) شبكه های فاقد زیرساخت[6]

در این شبكه ها كه به شبكه های MANET[7] نیز شهرت دارند، هیچ زیر ساخت از پیش تعریف شده ای برای برقراری ارتباط بین گره ها وجود ندارد. هر گره قابلیت مسیریابی را داراست در عین حال، قادر است در هر جهتی حركت كند و همچنین به گره های دیگر نیز متصل شود. به همین دلیل، اطلاعات ارسالی از یك گره به گره دیگر بدلیل فاصله دو گره مزبور ممكن است در صورت نیاز از چند گره دیگر عبور كند. درنتیجه، این شبكه ها را شبكه های بی‎سیم چندگامی[8] نیز می‌نامند. در این پروژه، این دسته از شبكه‌های بی‌سیم مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.


[1] - Wireless Networks

[2] - Infra Structured Networks

[3] - Wired

[4] - Single Hop

[5] - Personal Communication System

[6] - Infra Structure-less Networks

[7] - Mobile Ad Hoc Networks

[8] - Multi Hop

لینک کمکی