فایل رایگان روباتیك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روباتیك :

فایل رایگان روباتیك

فایل رایگان روباتیك
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ای بر فایل رایگان روباتیك................................................................................................ 1

روبات چیست؟.......................................................................................................... 1

تاریخچه ................................................................................................................... 2

آناتومی روبات.......................................................................................................... 4

عملگرها..................................................................................................................... 5

سیستم انتقال نیرو ................................................................................................... 6

حسگرها ................................................................................................................... 7

كنترلگر...................................................................................................................... 7

منبع تغذیه ................................................................................................................ 8

روبوكروكدیل............................................................................................................ 9

ساختار مكانیكی ربوكروكدیل ................................................................................. 12

روبولاك پشت ......................................................................................................... 14

ساختار .................................................................................................................... 16

روبات هوشمند ....................................................................................................... 18

عملكرد روبات ......................................................................................................... 20

مازو روبات ............................................................................................................ 23

ساخت مازو روبات ................................................................................................. 27

ماز وكیوم روبات ................................................................................................... 31

طراحی ماز وكیوم روبات ....................................................................................... 32

روباتهای تعقیب كننده خط ...................................................................................... 40

روبات تعقیب كننده خط رومیزی ............................................................................ 46

مدار روبات ............................................................................................................. 50

تبدیل انرژی الكترومكانیكی ..................................................................................... 51

موتورهای الكتریكی ................................................................................................ 51

موتورهای DC........................................................................................................ 53

كنترل الكتریكی موتور DC .................................................................................... 56

كنترل سرعت موتور DC ....................................................................................... 62

موتورهای پله ای..................................................................................................... 65

حالتهای كاری ......................................................................................................... 69

اصول كنترل ........................................................................................................... 75

انواع سیستم های كنترلی ........................................................................................ 75

كنترلرهای دو وضعیتی .......................................................................................... 78

كنترلر تناسبی P....................................................................................................... 80

كنترلر مشتقی D...................................................................................................... 81

كنترلر PID.............................................................................................................. 83

زبان C..................................................................................................................... 92

زبان ‌Delphi........................................................................................................... 93

زبان Java............................................................................................................... 94

زبان Visual Basic............................................................................................... 94

زبان MATLAB.................................................................................................... 95

زبان Prolog/ LISP............................................................................................... 96

زبان Assembly ................................................................................................... 97

روباتهای متحرك یا ثابت و رابطها ......................................................................... 98

میكروكنترلر چیست؟............................................................................................... 102

واحد پردازشگر مركزی (CPU) ........................................................................... 103

حافظه ..................................................................................................................... 103

واحد ورودی/ خروجی .......................................................................................... 104

اسیلاتور ................................................................................................................. 105

تایمر/ شمارنده ...................................................................................................... 106

میكروكنتلرهای AVR ........................................................................................... 106

بخش اول: مرجع كامپایلر C.................................................................. 116

مرجع زبان C ........................................................................................................ 117

انواع داده ای .......................................................................................................... 118

ثابتها ...................................................................................................................... 120

ثابتها و متغیرهای آرایه ای ................................................................................... 121

عملگرها................................................................................................................... 121

ساختار برنامه ها در C ......................................................................................... 131

توابع در زبان C..................................................................................................... 133

بخش دوم: محیط برنامه نویسی Code Vision AVR ...................................... 135

بخش سوم: برنامه نویسی ..................................................................................... 140

تعیین نوع میكروكنترلر در كد برنامه .................................................................... 140

ایجاد تاخیر ............................................................................................................ 142

توابع ریاضی .......................................................................................................... 142

مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) ........................................................................... 150

نكات استفاده از ADC .......................................................................................... 150

مقدمه‌ای بر فایل رایگان روباتیك

روبات چیست؟

روبات‌های كار گزارانی هستند كه با نفوذ در دنیای فیزیكی وظایفی می‌دهند. آنها به حسگرهایی مجهز شده‌اند تا محیط اطرافشان را احساس كنند و اجزایی تا با آن بر محیط تاثیر بگذارند. روبات‌ها به سه دسته كلی روبات‌های متحرك، روبات‌های انسان‌نما، و بازوهای فایل رایگان روباتیك تقسیم می‌شوند.

تعاریف دیگر

روبات یك مجموعه قابل برنامه ریزی چند كاره است كه برای به حركت درآوردن قطعات یا ابزارآلات مخصوصی در یك مسیر قابل برنامه ریزی به كار گرفته می‌شود.

كانون فایل رایگان روباتیك ایالات متحده 1979

روبات یك دستگاه مكانیكی است كه به طور خودكار عمل می‌كند. روبات‌ها می‌توانند انواع گوناگونی از اعمال را انجام دهند. روبات‌ها مخصوصاً برای انجام كارهایی كه برای انسان خسته كننده، دشوار، و یا خطرناك است ماسبند.

1995 The Work Book Encyclopedia

یك روبات واقعی ماشینی است كه می‌تواند فكر كند، مانند یك كامپیوتر برنامه ریزی شود، و برای انجام وظایفش حركات گوناگونی را انجام دهد. ماشین‌هایی كه فقط یك عمل خاص را انجام می‌دهند و قابلیت برنامه ریزی مجدد را ندارند روبات واقعی نیستند.

1998 The New Book of Knowledge

روبات ماشینی است كه وظیفه‌اش را به طور خودكار انجام می‌دهد. حركات روبات توسط ریز پردازنده‌ای كه برای آن منظور برنامه ریزی شده است كنترل می‌شود.

2000 Word Book Young Scientist

روبات ماشینی است كه می‌تواند از محیط اطرافش اطلاعاتی استخراج كند و از دانش خود نسبت به محیط برای انجام اعمال غیر تكراری بهره گیرد.

لینک کمکی