فایل رایگان آسيب شناسي برنامه درسي و آموزش مدارس چند پايه از ديدگاه معلمان مدارس دلگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آسيب شناسي برنامه درسي و آموزش مدارس چند پايه از ديدگاه معلمان مدارس دلگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، آسیب شناسی برنامه درسی و آموزش در مدارس چند پایه از ددیگاه معلمان این مدارس در شهرستان دلگان در سال 99-1398 است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس چند پایه شهرستان دلگان (استان سیستان و بلوچستان) به تعداد 53 نفر که 44 معلم مرد و 8 معلم زن می باشند. روش نمونه گیری روش سرشماری است، از ابزار مصاحبه غیر ساختارمند و مشاهده به منظور گردآوری داده های کیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش در 9 مضمون اصلی جمع آوری شده است که حاکی از دو گروه آسیب و مشکل هستند طیف اول شامل: نبود برنامه درسی ویژه مدارس پند پایه، کمبود زمان آموزش، فقدان تجهیزات کمک آموزشی، حجم زیاد کتب درسی، مختلط بودن کلاس ها، تعدد پایه ها، کم اهمیت شدن و حذف برخی موضوعاعت دروس، ضعف بنیه علمی دانش آموزان، دو زبانه بودن شاگردان و طیف دوم آسیب ها عبارت از : عدم رضایت معلمان، نبود آموزش های ضمن خدمت، نبود کادر آموزش دیده و سرگروه آموزشی مجرب در اداره، عدم توجه مسئولین به کلاس های چند پایه، نامناسب بودن فضای آموزشی، بی ثباتی نیروی آموزشی در کلاس های چند پایه، عدم همکاری و بی سوادی والدین به عنوان مهم ترین معضلات این مدارس عنوان گردیده اند.علاوه بر آسیب ها و مشکلات موجود در کلاس های چند پایه محاسنی نیز در این مدارس شامل یادآوری و تکرار مطالب برای دانش آموزان پایه بالاتر، همیاری دانش آموزان و تعامل و آشنایی دانش آموزان با محتوای دروس سال بعد و زبده و چند مهارتی معلمان می توان اشاره کرد. بنا به مراتب فوق لزوم دقت نظر در خصوص طراحی و مهندسی مناسب تر برنامه های درسی مدارس چند پایه، خصوصا با توجه به مولفه های متفاوت اقلیمی و بوم شناختی، با هدف ارتقاء سیستم تعلیم و تربیت بیشاز پیش آشکار می شود.

لینک کمکی