فایل رایگان آموزش و پرورش ابتدايي (روش و الگوهاي تدريس فعال در مقايسه با روش تدريس سنتي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آموزش و پرورش ابتدايي (روش و الگوهاي تدريس فعال در مقايسه با روش تدريس سنتي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف کلی پژهش حاضر، بررسی روش و الگوی تدریس فعالی در مقایسه با روش تدریس سنتی است، در ابتدا از تدریس روش بدیعه پردازی در مقایسه با روش های سنتی و تاثیر آن بر خلاقیت کودکان است و سپس تاثیر آن بر خلاقیت عمومی و خلاقیت نوشتاری دانش آموزان پرداخته است در ادامه همیاری و میزان نمرات فراگیران تبیین گشته است و در آخر به بررسی ایفای نقش پرداخته شده که مواد آموزش داده دارای بازده بالاتری در بین دانش آموزان بوده است.

لینک کمکی