فایل رایگان اهميت برنامه درسي پنهان در بهبود کيفيت يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت برنامه درسي پنهان در بهبود کيفيت يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اهمیت برنامه درسی پنهان در یادگیری دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که با روش کتابخانه ای و مروری بر منابع نظری مرتبط صورت گرفت؛ پس از تبیین مفاهیم، به بررسی تاریخچه برنامه درسی، مفهوم و اهمیت برنامه درسی در یادگیری، ابعاد و ویژگی برنامه درسی پنهان و دلایل توجه به آن، یادگیری و رویکردهای آن پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان داد که برنامه درسی پنهان را می توان نوعی یادگیری در بستر فرهنگی حاکم بر محیط آموزشی دانست که بدون آگاهی معلمان و دانش آموزان برای دانش آموزان حاصل می شود و بخشی از فرآیند آموزشی در مدرسه است که به سادگی قابل لمس و درک نیست. به عقیده صاحب نظران مقدار قابل توجهی از یادگیری های اساسی دانش آموزان از طریق پیام های پنهان آموخته می شود که می توان با این آموزش ها ابعاد گوناگون شخصیت و یادگیری دانش آموزان را شکوفاکرد. به طور خلاصه می توان بیان کرد که برنامه درسی پنهان فرصتی در اختیار نظام آموزش و پرورش است که می تواند از آن در جهت رفع بسیاری از معضلات فردی و اجتماعی استفاده کند.

لینک کمکی