فایل رایگان بررسي تاثير الگوي فراشناخت بر مهارت آموزي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير الگوي فراشناخت بر مهارت آموزي دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

اهمیت توجه به مهارت آموزی و رشد دانش آموزان در بکار بردن ابزار و توان مهارتی و کار در مدارس از سال ها قبل ایجاد شده و آموزش و پرورش با رویکردی جدید در پی ایجاد یک تحول در یادگیری دانش آموزان بوده و در سطوح مختلف آن نیز کاری جدید در آموزش و پرورش ایران می باشد. از برجسته ترین ویژگی انسان و اساس تداوم حیات، قدرت اندیشه است و یکی از کمبودها در بسیاری از دانش آموزان، ناتوانی در بیان اندیشه و حل مساله و به نوعی ابداع و نوآوری می باشد. این با رویکردی توصیفی تحلیلی به فایل رایگان بررسي تاثير الگوي فراشناخت بر مهارت آموزي دانش آموزان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توجه به راه های یادگیری و بکارگیری الگوی فراشناختی باعث تسلط فراگیران به چگونگی فراگیری دانش و رشد مهارت آموزی آنان می گردد.

لینک کمکی