فایل رایگان بررسي تاثير مهارت هاي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير مهارت هاي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

نظام آموزش و پرورش، از اجزا در هم تنیده ای برخوردار می باشدد و برای ایجاد هر گونه تغییر و تحول در این نظام، ضرورت دارد با تاثیر و تاثیرات گسترده ی این اجزا و عناصر آشنا باشیم. بعضی از عناصر نسبت به بعضی دیگر، تاثیر بیشتری دارند. یکی از این اجزای این نظام معلم است. رشد مهارت و توسعه ی توانایی معلمان بسیار مهم، حیاتی و حساس می باشد، چون معلم فرایندهای یادگیری را مدیریت می نماید و یادگیری دانش آموزان را هدف قرار می دهد. از مسائل ضروری و حیاتی در نظام تعلیم و تربیت، توجه به رشد مهارت معلمان در زمینه ی روش های تدریس و استفاده از روش های موثر و مفید جهت تربیت فراگیران متفکر است. چرا که آن چه در آموزش و پرورش بایستی به عنوان یک اصل پذیرفته شود، توجه به روش و فنون تعامل با دانش آموزان است. این تحقیق با رویکردی توصیفی تحلیل به فایل رایگان بررسي تاثير مهارت هاي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که مهارت های تدریس، فناوری و سواد علمی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد و توسعه ی یادگیری مهارت محور آنان را فراهم می سازد.

لینک کمکی