فایل رایگان بررسي تطبيقي برنامه درسي ملي ايران و اسکاتلند براي تعالي فراگيران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي برنامه درسي ملي ايران و اسکاتلند براي تعالي فراگيران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه برنامه درسی ملی ایران و اسکاتلند با روش تطبیقی و به کمک الگوی جوزف بردی از یک طرف و روش توصیفی تحلیلی از طرف دیگر، در جهت مقایسه و ارائه راهکارهایی برای تعالی دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مقوله ی اهداف، محتواف روش های یاددهی یادگیری و ارزشیابی میان برنامه درسی ملی ایران و اسکاتلند بررسی شده است. نتایج نشان داد در اهداف مسئولیت پذیری فردگرا و تربیت شهروندی در ایران توجه بیشتری باید داشته باشد و از تکیه بر محفوظات دانش آموزان اجتناب نمود. محتوا در برنامه درسی ملی ایران با رویکردی نوین و عمیق واکاوی شده است. ارزشیابی از نکات برجسته برنامه درسی ملی در کشورهای منتخب است.

لینک کمکی