فایل رایگان تاثير آگاهي دانش آموزان از کاربرد رياضي بر پيشرفت تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير آگاهي دانش آموزان از کاربرد رياضي بر پيشرفت تحصيلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

درس ریاضی یکی از درس های مهم و بنیادی است، در این درس دانش آموزان روش درست اندیشیدن را در حل مسائل فرا می گیرند و با محاسبه های عددی مورد نیاز در سایر درس ها آشنا شده و کاربردهای ریاضی را در حل مساله های روزمره ی زندگی یاد می گیرند. دانش آموزان عموما به اهمیت ریاضی واقف هستند و می دانند داشتن پایه ای خوب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت آنها در سایر درس ها کمک می کند، اما اغلب نمی دانند که درس ریاضی چگونه باید آموخت. مشکل واقعی دانش آموزانی که کمتر یاد گرفته اند این است که چگونه یاد بگیرند. این تحقیق با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی آگاهی دانش آموزان از کاربرد ریاضی بر پیشرفت تحصیلی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد آگاهی دانش آموزان از چگونگی بهره بردن ریاضی می تواند تاثیر زیادی در یادگیری آنان در سایر دروس و نیز توسعه ی یادگیری مفاهیم ریاضی و کاربرد آن در زندگی برای دانش آموزان داشته باشد.

لینک کمکی