فایل رایگان تحليل محتواي علوم چهارم براساس حوزه تربيت و يادگيري برنامه درسي ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي علوم چهارم براساس حوزه تربيت و يادگيري برنامه درسي ملي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

کتاب علوم تجربی به دلیل نقش مهم و اثرگذاری که در فعال سازی ذهن دانش آموزان و ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت آنان دارد بسیار قابل توجه است تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی و مقایسه آن با اهداف حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی برنامه درسی ملی هدف پژوهش است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری داده های توصیفی است. کتاب درسی علوم چهارم در سال تحصیلی 99-89 با روش تحلیل ویلیام رومی و اهداف شناختی بلوم بررسی شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم درگیری با متن 0/58 به ضریب درگیری با تصاویر 0/53 و بالاترین درصد سطوح شناختی را در سوالات و پرسش های درس را در سطح درک و فهم ، 40 درصد به نمایش می گذارد. این ضریب درگیری فراگیران یافتن و تصاویر کتاب در گستره ی 0/4 تا 1/5 قرار دارد و از نظر ویلیام رومی به شیوه ی فعال ارائه شده است. براساس یافته های پژوهش، پیشنهاد بازنگری در طراحی پرسش ها و درگیری نمودن فراگیران در سطوح شناختی بالاتر از درک و فهم ارائه گردیده است. همچنین با توجه به چشم انداز برنامه های برنامه درسی در نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، فعالیت های جستجوی پدیده های طبیعی کتاب درسی در قرآن و نهج البلاغه می تواند در شناخت دانش آموز از قدرت لایزال الهی مفید واقع گردد.

لینک کمکی