فایل رایگان مروري بر هزينه هاي مربوط به برنامه هاي آموزشي، آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر هزينه هاي مربوط به برنامه هاي آموزشي، آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هزینه های آموزش و پرورش از جمله عوامل اساسی توسعه اقتصادی است و از سویی رقیب انواع هزینه های خدمات اجتماعی است و در واقع بخش عمده ای از ستون هزینه های کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای مختلف، استقرار و فعالیت نظام های آموزشی به یک جریان عادی و مستمر تبدیل شده است که هر ساله بخش عظمیی از منابع مادی، در قالب بودجه های دولتی و هزینه های شخصی، در این راه صرف می شود. تجزیه و تحلیل هزینه آموزشی و این که بوجه آموزش از کجا می آید و چگونه مصرف می شود بدون تردید برای برنامه ریز آموزشی از ضروریات است. این مقاله توصیفی می کوشد تا نگاهی بر هزینه های آموزش و پرورش انداخته و رویکردهای مربوط به نحوه استفاده از آنها را مورد واکاوی قرار دهد.

لینک کمکی