فایل رایگان مطالعه تطبيقي تحليلي آموزش هاي حين خدمت اقدام پژوهي در ايران، ژاپن و آلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي تحليلي آموزش هاي حين خدمت اقدام پژوهي در ايران، ژاپن و آلمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش در عمل نوعی از تحقیق است که توسط خود افراد درگیر در یک مسئله و برای حل یا کاهش آن انجام می گیرد. عمل، شاه کلید این پژوهش است و در آن پژوهندگان در پی تغییر یک وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوبند. تا از طریق آزمایش پیش پندارها به بهسازی امور بپردازند. ایجاد تغییر در وضعیت موجود و لذت علت یابی و درک نیازهای عملی از ویژگی های برجسته این نوع پژوهش است که در آن پژوهنده و هم افراد مورد مطالعه به سرعت از نتایج لذا بخش آن بهره مند می گردند. هرچه نگاه پژوهشگر نافذرتر، تفکرش غنی تر و قانون بدست آمده از دل اقدام، از قوام بیشتری برخوردار خواهد بود. پژوهش در عمل آن گاه ایصال به مطلوب خواهد گردید که معلمان پژوهنده و پژوهشگران فرهنگی تربیت شوند. این پژوهش به شیوه ی کیفی توصیفی به تحلیل تطبیقی آموزش های ضمن خدمت در کشورهای آلمان و ژاپن و ایران پرداخته و نقش آموزش های پودمانی در فربه سازی علمی معلمان و توسعه دانش های حرفه ای را در این جوامع مورد مداقه قرار داده است و از روش چهارگانه تحلیل جرج بردی بهره گرفته است.

لینک کمکی