فایل رایگان نقش و جايگاه مديريت در آموزش و پرورش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش و جايگاه مديريت در آموزش و پرورش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در این مقاله به مبحث مدیریت آموزشی و جایگاه و اهمیت آن در جوامع امروز و جنبه های مختلف آن پرداخته می شود. بررسی این موضوع با سوالاتی اساسی مواجه است که عبارتند از: نیازمندی های مدیریت آموزشی چیست تاثیر مدیریت آموزشی در آموزش و پرورش چیست چه انتظاری از مدیریت آموزشی در مدرسه می باشد امروزه تمامی ملل به اهمیت و نقش این علم جهت پیشرفت و پیش برد جامعه انسانی توجه خاص دارند و سعی می نمایند اسباب درخشش استعدادهای ناشناخته فراهم شود. در این پژوهش به مبحث مدیریت به طور کلی و عام، از دیدگاه های متفاوتی پرداخته می شود. به عبارتی مدیر که هماهنگ کننده و کنترل کننده فعالیت های دسته جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است. در مسائل آموزشی چقدر رسوخ کرده است و جایگاه آن چیست بنابراین نیاز است در این امر مهم و خطیر بیشترین دقت و تلاش دلسوزانه به همراه علم و دانایی بعمل آید تا نتایج مطلوبی در آتی بدست آید. بنابراین مدیریت آموزشی در مراکز آموزشی ویژه در مدارس و محیط های آکادمیک نقش ایفا می نماید و دارای ویژگی های خاص خود و باید عاطفی ترین نوع مدیریت باشد. زیرا بحث تولید و اداره کردن یک محیط صنعتی و تولیدی نیست بلکه بحث پرورش و شکوفایی استعدادهای متفاوت با نگرش های گوناگون می باشد. در جایگاه مدیریت آموزشی همه باید با دید مثبت در آن هنگام بگذارند تا دلگرمی و نشاط مضاعف سبب تلطیف و دلربایی جو مدرسه گردد و هنر جو و هنرآموز با طیب خاطر و اعتماد مضاعف دل به کار دهند. این پژوهش به روش توصیفی و کتابخانه ای در مسئله فایل رایگان نقش و جايگاه مديريت در آموزش و پرورش به عمل آمده است.

لینک کمکی