فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر دبي جت کانال تخليه کننده بر تشکيل حفره آبشستگي در پايين دست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر دبي جت کانال تخليه کننده بر تشکيل حفره آبشستگي در پايين دست :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مسائل مهم در دفع فاضلاب ها، نحوه دفع می باشد. جت روشی است که به علت کارایی بالا مورد توجه است. بررسی تاثیر دبی کانال تخلیه کننده در تشکیل حفره آبشستگی در پائین دست کانال موضوع مهمی می باشد. جلوگیری از افزایش تراز پایاب و عدم تشکیل حفره آبشستگی اهداف این پژوهش است. این تحقیق در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده ی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در یک فلوم به طول 3/2 متر، عرض 0/6 متر، ارتفاع 0/9 متر انجام گرفت. در این تحقیق به منظور بررسی اثر دبی جت کانال تخلیه کننده بر تشکیل حفره آبشستگی پرداخته، سه دبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با کاهش دبی تا مقداری مشخصی حفره تشکیل می شود اما از دبی 05 / لیتر بر ثانیه با کاهش دبی، حفره آبشستگی ایجاد نمی شود و تغییری در تراز پایاب ایجاد نمی گردد.

لینک کمکی