فایل رایگان بررسي تاثير سکان بر کاهش حرکت رول به کمک ديناميک سيالات محاسباتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير سکان بر کاهش حرکت رول به کمک ديناميک سيالات محاسباتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

کشتی جسمی است که دارای 6 درجه آزادی در جهات مختلف است. یکی از این درجات آزادی،حرکت رول کشتی است. اگر طول کشتی را مماس بر محور x در نظر بگیریم، ممانی که در راستای محور X باعث چرخش شناور می گردد، همان حرکت رول کشتی است. در علم هیدروستاتیک رول کشتی دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ زیرا اساس پایداری شناور که منجر به رسم نمودارهای پایداری ازجمله GZ- می شود، به حرکت رول کشتی مربوط میشود. حرکت رول همچنین بر سلامتی سرنشینان شناور تاثیر بسیار مهمی دارد؛ یعنی اگر پریود نوسانات غلطش عرضی از یک مقداری کمتر شود باعث دریازدگی سرنشینان و حتی خدمه شناور گردد. در این زمینه علم هیدرودینامیک نیز به کمک کنترل این پدیده در شناورها آمده است. آنچه در این تحقیق به صورت دقیق و مشخص موردبررسی قرارگرفته است، تاثیر سکان بر میرایی رول شناور است که با ارائه نتایج و تصاویری که حاصل از برنامه STAR CCM+ است، به بررسی نتایج در دو حالت شناور باسکان و بدون سکان می پردازد که نهایتا مشاهده خواهد شد که سکان باعث افزایش میرایی رول شناور می گردد.

لینک کمکی