فایل رایگان بررسي دو زيرمعيار اکولوژيکي IUCN (تنوع زيستي و بهره وري) بر اساس نرمتنان مناطق اولي و دير استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي دو زيرمعيار اکولوژيکي IUCN (تنوع زيستي و بهره وري) بر اساس نرمتنان مناطق اولي و دير استان بوشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مناطق ساحلی دارای تنوع گونه ای بالا و پیچیده ترین و غنی ترین اکوسیستم ها می باشند. در این تحقیق، نرمتنان موجود در مناطق ساحلی اولی و دیر واقع در جنوب استان بوشهر نمونه برداری شده و از نظر دو زیرمعیار اکولوژیکی تنوع زیستی و بهره وری از شاخص انتخاب IUCN مورد ارزیابی قرار گرفته است. زیرمعیار تنوع زیستی، تنوع اکوسیستم ها و یا تنوع ژنتیکی را نشان می دهد. بهره وری نیز نشان دهنده میزان سودمندی فرایندهای تولیدی یک منطقه برای گونه، جمعیت یا جوامع زیستی از جمله انسان می باشد. در این تحقیق، تعداد 29 گونه از نرمتنان در منطقه اولی و 26 گونه در منطقه دیر شناسایی گردید. زیرمعیار تنوع زیستی بر اساس نتایج شاخص شانون-وینر سنجیده شد و اکوسیستم اولی امتیاز بالاتری را نسبت به دیر کسب نمود که به دلیل تفاوت عواملی چون دما، جنس بستر و شیب ساحل می باشد. از نظر زیر معیار بهره وری و سودمندی، وجودتنوع بنتوزی با توجه به اهمیت این موجودات در زنجیره های غذایی دریایی امتیاز نسبتا بالا را برای این اکوسیستم ها رقم می زند.

لینک کمکی