فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر هوشمند سازي ترمينال کانتينري بندر خرمشهر و رتبه بندي عوامل موثر با استفاده از روش پرومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عوامل موثر بر هوشمند سازي ترمينال کانتينري بندر خرمشهر و رتبه بندي عوامل موثر با استفاده از روش پرومتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی هوشمند سازی ترمینال کانتینری بندر خرمشهر پرداخته. مهم ترین هدف برای یک ترمینال کانتینری افزایش راندمان آن و یا در حالت خاص کاهش زمان توقف کشتی ها می باشد. هدف کلی این تحقیق شناسایی کاراترین تکنولوژی هوشمند در ترمینال کانتینری بندر خرمشهر است که نهایتا می تواند منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بندر و منطقه گردد. این تحقیق از لحاظ پرداختن به موضوع در بخش بندری و دریایی، یک تحقیق کاربردی است. لذا در راستای ارزیابی استفاده از تکنولوژی هوشمند در بندر خرمشهر، برای جامعه آماری 30 نفره از کارشناسان و متخصصان سازمان بنادر و دریانوردی بندر خرمشهر، طرح سوال گردیده و پرسشنامه به ایشان جهت نظرسنجی ارسال گشت. برای رتبه بندی در استفاده بهینه از تکنیک های هوشمند درترمینال کانتینری از روش پرومتی استفاده گردید. سه گزینه GPS، RFID و WI-FI بعنوان گزینه های نهایی تکنولوژی هوشمند قابل اجرا در بندر خرمشهر انتخاب شدند. درنهایت کاراترین تکنولوژی با توجه به معیارهای هزینه، خدمات، سرعت و کارایی، سیستم شناسایی با استفاده از امواج رادیویی (RFID) با معیار سنجش قدرت 0/1926 در ردیابی کانتیر شناسایی شدکه از کارایی لازم جهت بهبود وضعیت حمل و نقل کانتینری در بندر خرمشهر برخوردار بوده و تاثی مثبتی بر امنیت، سرعت، شفافیت و قابلیت پیگیری فرآیندهای حمل و نقل کانتینری دارد. معیار سنجش قدرت GPS و Wi-Fi به ترتیب 0/0618 و 0/2543- محاسبه گردید.

لینک کمکی