فایل رایگان بررسي کارايي شبکه عصبي مصنوعي در شبيه سازي يک بعدي جريان ناشي از شکست سد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کارايي شبکه عصبي مصنوعي در شبيه سازي يک بعدي جريان ناشي از شکست سد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

با افزایش جمعیت و محدود بودن منابع آب شیرین، برنامه ریزی برای ذخیره آب امری لازم و ضروری است. سدهای مخزنی به منظور ایجاد مخزن ذخیره آب در عرض یک دره ساخته می شوند. ساخت سدهای مخزنی اهداف و منافع زیادی دارند اما در صورت شکست، آثار مخربی را در پیش خواهند داشت. شکست سد را می توان خرابی جزئی یا عمده در بدنه سد تعریف کرد که به طور ناگهانی آب جمع شده در پشت سد از طریق دهانه ورودی به سرعت به سمت رودخانه پایین دست سرازیر می شود. شبکه عصبی مصنوعی روشی است که بر پایه اتصال به هم پیوسته چندین واحد پردازشی ساخته می شود. در این مقاله مراحل شبیه سازی یک بعدی پدیده شکست سد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه عصبی مصنوعی با مقادیر تحلیلی و عددی حاکی از کاهش زمان شبیه سازی به اندازه دو و سه برابر بوده است. همچنین پروفیل های سطح آب بدست آمده از روش شبکه عصبی برای حالت یک بعدی جریان ناشی از شکست سد به حل تحلیلی متناظر نزدیک بوده است.

لینک کمکی