فایل رایگان بررسي مقدار فلزات سنگين در رسوبات ساحلي شهرستان دير استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي مقدار فلزات سنگين در رسوبات ساحلي شهرستان دير استان بوشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

شهرستان دیر در استان بوشهر دارای 95 کیلومتر مرز دریایی با خلیج فارس می باشد. به دلیل فعالیت های صنعتی و انسانی نسبتا بالا در این منطقه و مناطق همجوار، آلودگی های زیست- محیطی از جمله فلزات سنگین در این منطقه یکی از چالش های مهم بوده است. در این تحقیق میزان فلزات سنگین سرب، نیکل، مس و کادمیوم در رسوبات ساحلی این منطقه مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، مقدار کادمیوم در محدوده 1/07 تا 5/32 میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک قرار دارد که در مقایسه با استانداردهای جهانی بالاتر است. مقدار سرب بین 5/53 تا 7/26 میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک قرار دارد که پایین تر از استانداردهای جهانی و در حد مجاز است. مقدار فلز مس بین 4/7 تا 6/65 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک متغیر می باشد که بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است. مقدار نیکل نیز در رسوبات ساحلی منطقه دیر در محدوده 13/16 تا 26/44 میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک قرار دارد که در مقایسه با استانداردهای کیفیت رسوب آمریکا و کانادا مقدارر این عنصر بالاتر بوده و در محدوده خطر قرار دارد. همچنین مقادیر فلزات در دو فصل تابستان و زمستان تفاوت معنید اری ندارد.

لینک کمکی