فایل رایگان کاربرد باکتري Pediococcus acidilacticis در بهبود شاخص هاي رشد و تغذيه آبزيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد باکتري Pediococcus acidilacticis در بهبود شاخص هاي رشد و تغذيه آبزيان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پروبیوتیک ها، مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تاثیرات سودمندی را بر روی میزبان دارند. مکانیسم عمل پروبیوتیک ها شامل تولید مواد ممانعت کننده از رشد و تکثیر عوامل بیماری زا، رقابت در جذب مواد غذایی ضروری، اشغال سطوح روده و ممانعت از استقرار عوامل بیماری زا، تامین مواد غذایی ضروری و آنزیم های موردنیاز میزبان و همچنین تحریک بیشتر پاسخ های ایمنی است. باکتری Pediococcus acidilacticis گونه ای از باکتری های کوکسی و گرم مثبت است همچنین یک باکتری تخمیری است که می تواند در طیف گستردهای از pH، دما و فشار اسمزی رشد کند، بنابراین قادر به کلونیزه شدن در دستگاه گوارش است. نتایج مطالعات نشان دادند که استفاده این باکتری در Rutilus kutum ، Litopenaeus vannamei و در گونه Huso huso سبب بهبود رشد، تغذیه و کاهش ضریب تبدیل غذایی شدهاست. پروبیوتیک ها در روند رشد و تغذیه آبزی، سبب افزایش وزن، ، بهبود ضریب تبدیل غذایی و نسبت کارایی بهتر پروتئین می گردند باکتری های پروبیوتیک می توانند این اثرات را از طریق بهبود فعالیت هضم بهواسطه تولید ویتامین ها و کوفاکتورها و یا از طریق تحریک فعالیت های آنزیمی ارتقاء دهند. بنابراین بنظر می رسد استفاده از باکتری pediococcus acidilacticis می تواند سبب بهبود رشد و شاخص های تغذیه ای در بعضی از گونه های آبزیان شود.

لینک کمکی