فایل رایگان کاربرد روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي - منطق فازي FUZZY- AHP در مديريت حيات وحش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي - منطق فازي FUZZY- AHP در مديريت حيات وحش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

نابودی زیستگاه ها به عنوان بزرگ ترین عامل تهدید حیات وحش معرفی شده است به نحوی که بر اساس برآورد IUCN تا سال 30 ،1980 در صد انقراض گونه ها به تخریب و انهدام زیستگاه های حیات وحش نسبت داده شده است. بنابراین زیستگاه به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای بوم شناختی در حفاظت از گونه ها به خصوص گونه های در معرض انقراض مطرح است. از این رو نیاز به روش هایی است که به کمک آن ها بتوان زیستگاه ها را ارزیابی کرد و در گذر زمان افت کیفیت آن ها را تعیین کرد و از تخریب آن جلوگیری به عمل آورد. هدف از این مطالعه بررسی کاربرد ررویکردتحلیل سلسله مراتبی – منطق فازی در مدیریت حیات وحش است.از آن جا که بررسی ها و مطالعاتی که بر روی ارزیابی زیستگاه صورت می گیرد اکثرا کیفی هستند، برای شناخت آثار فعالیت های انسان و بررسی تغییرات یک زیستگاه لازم است که بتوان علاوه بر ارزیابی کیفی ارزیابی را به طور کمی نیز انجام داد. در این پژوهش از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی – منطق فازی برای عملی نمودن شاخص های مرتبط با مطلوبیت زیستگاه استفاده می شود.می توان به نتایجی همچون شناخت از فعالیت و رفتار گونه، برآورد ارزش های کمی و کیفی زیستگاه، شناسایی عوامل مطلوب و نامطلوب در حضور و پراکنش گونه در زیستگاه، تشخیص مکان های جدیدی برای معرفی گونه ها، طراحی برنامه های حفاظتی و ذخیره گاه ها وپیش بینی اثرات تخریب زیستگاه ها دست یافت.

لینک کمکی