فایل رایگان مطالعه عوامل موثر بر ارائه خدمات مرکز فرعي جستجو و نجات دريايي اروند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عوامل موثر بر ارائه خدمات مرکز فرعي جستجو و نجات دريايي اروند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اهمیت حمل و نقل دریایی و نقش آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی، همواره باعث گردیده دولت ها ایمن سازی این صنعت را سرلوحه کار خود قرار دهند. مقوله دریا و دریانوردی با واژه سانحه عجین بوده و بروز سوانح دریایی برای شناورها امری اجتناب ناپذیر است. به منظور محافظت از جان و مال دریانوردان واکنش سریع و به موقع در شرایط اضطرار و عملیات نجات دارای اهمیت فراوانی می باشد. هدف این تحقیق مطالعه ارائه خدمات مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی اروند و شناسایی عوامل موثر بر انجام عملیات های جستجو و نجات دریایی و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای ارتقاء عملکرد این مرکز می باشد. تحقیق در دو مرحله انجام گردید. مرحله اول کار به صورت کیفی صورت پذیرفت. در این مرحله عوامل اثرگذار بر عملیات جستجو و نجات دریایی شناسایی شدند. در مرحله بعد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی دو جمله ای استفاده شد. بر اساس نتایج این پژوهش، در زمینه نیروی انسانی، تعداد افراد، سطح انگیزشی و رضایت شغلی افراد و برگزاری مانورهای عملی؛ در زمینه تجهیزات، تعداد و نوع آنها و استفاده از تجهیزات به روز و ارزیابی کارایی آنها پس از هر سانحه؛ در زمینه کشتی، آمادگی مقابله با هر سانحه متناسب با نوع بار کشتی و در زمینه موضوعات متفرقه، میزان بودجه مصوب، آمادگی مقابله با هر سانحه در هر ساعت از شبانه روز وعدم برخورداری از استقلال کافی در تصمیم گیری و ارائه دستورات لازم در مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی اروند مناسب نمی باشند.

لینک کمکی