فایل رایگان مخارج تحقيق و توسعه و حق الزحمه حسابرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مخارج تحقيق و توسعه و حق الزحمه حسابرس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در کسب و کارهای جدید، دارایی های نامشهود بخش اعظمی از ارزش شرکت را به خود اختصاص داده اند؛ اما روش های حسابداری قادر به شناسایی تک تک این اقلام درصورت های مالی نیستند. حسابداری همواره تلاش میکند تا اگر هزینه های فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان یک دارایی نامشهود شناسایی میشود، منافع مرتبط با آن به شیوه های مختلف اندازه گیری شود سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه با سایر سرمایه گذاری ها )مانند سرمایه گذاری در یک بخش یا سرمایه گذاری های بلندمدت( تفاوت دارد. زیرا اولا یک دارایی نامشهود است. ثانیا سود حاصل از سرمایه گذاری در هزینه های تحقیق و توسعه دیرتر حاصل میشود؛ یعنی زمانی که پروژه تکمیل شود و از نظر تجاری به طور موفقیت آمیز عمل کند. از این رو، بازده احتمالی در چنین سرمایه گذاری هایی را نمی توان فورا اندازه گیری نمود قیمت گذاری خدمات حسابرسان جهت قیمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی استفاده می کنند. تحقیقات زیادی نیز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عوامل توصیفی که در اغلب مطالعات در مورد حق الزحمه مد نظر قرار گرفته اند شامل عامل ریسک ، حجم و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی بوده است. آشنایی با عوامل موثر بر حق الزحمه های حسابرسی هم برای حسابرسان، هم صاحبکاران آن ها و هم اشخاصی اهمیت دارد که سیاست گذاری و قانونمندی در حرفه حسابرسی را دنبال می کنند صاحبکاران نیز درصورت دانستن این عوامل می توانند منطقی یا غیر منطقی بودن حق الزحمه حسابرسی خود را درک نمایند با شناسایی عوامل موثر بر حق الزحمه دریافتی حسابرسی، می توان سیاست های مناسبی برای برخی از مسائل پیش روی این حرفه تدوین کرد.

لینک کمکی