فایل رایگان ارائه خدمات حمايتي تسکيني در بيماران مبتلا به سرطان در ايران : مرکز پيشگيري و کنترل سرطان آلاء مکسا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه خدمات حمايتي تسکيني در بيماران مبتلا به سرطان در ايران : مرکز پيشگيري و کنترل سرطان آلاء مکسا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

بیماری سرطان معمولا زندگی فرد مبتلا و خانوادهاش را از مسیر طبیعی خارج نموده و بحرانهای چند وجهی فردی، اجتماعی، جسمانی، روانی، معنوی، اقتصادی بهبار میآورد. داشتن یک برنامه جامع و کارآمد در زمینه کنترل سرطان تنها راه مواجهه اثربخش با این بیماری است. سازمان بهداشت جهانی (WHO)، چهار مولفه اصلی در کنترل سرطان را پیشگیری، تشخیص زودهنگام، تشخیص و درمان و مراقبت های حمایتی و تسکینی میداند .مراقبتهای حمایتی و تسکینی: درمانهای رایج سرطان از جمله شیمیدرمانی، پرتودرمانی و جراحی به عنوان مراقبتهای علاجی بر افزایش طول عمر بیمار و نجات وی از مرگ تمرکز دارند و ماهیتا به بخش عمدهای از چالشهای ایجاد شده در اثر سرطان برای بیمار و خانوده نمیپردازند. در مقابل مراقبتهای حمایتی و تسکینی با تمرکز بر افزایش کیفیت زندگی بیمار و خانوادهاش و ارائه خدمات جامع چند تخصصی، در کنار مراقبتهای درمانی (با تمرکز بر افزایش طول عمر بیمار)،مدیریت شرایط جدید زندگی پس از بروز سرطان را بر عهده گرفته و به کنترل کلیه علائم آزاردهنده بیماری میپردازند .ارائه این مراقبتها در عین ضرورت، متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نوپا بوده و چگونگی ارائه بهینه این مراقبتها با ابهامات مدیریتی متعددی مواجه است.یکی از پیشگامان ارائه دهنده خدمات حمایتی تسکینی در ایران مرکز پیشگیری و کنترل سرطان آلا(مکسا) می باشد این مرکز یکی از مراکز تابع بنیاد خیریه راهبری آلاءاست که ارائه خدمت وتولید دانش در عرصه مراقبتهای حمایتی و تسکینی را به عنوان رسالت خود برگزیده است. مکسابه عنوان اولین سازمان مردم نهاد در زمینه پژوهش، آموزش و ارائه مراقبتهای حمایتی و تسکینی درحالحاضر با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، بزرگترین و حرفه ای ترین همکار نظام سلامت در موضوع مراقبتهای حمایتی و تسکینی در کشور است و عهده دار ارائه خدمات در این عرصه در سطح ملی میباشد.مکسا به منظور بهره مندی از دانش و تجربه مراکز پیشتاز جهان در زمینه کنترل سرطان و به ویژه مراقبتهای حمایتی و تسکینی، انستیتو کوری فرانسهرا به عنوان همکار علمی خود انتخاب نموده و به منظور توسعه همکاریهای همه جانبه با این موسسه تفاهمنامه همکاری منعقد نموده است. انستیتو کوری یکی از معتبرترین مراکز تشخیص و درمان سرطان در سطح جهان با بیش از یکصد سال قدمت است که افتخار دریافت پنج جایزه نوبل را دارد. طبق مفاد این تفاهمنامه انستیتو کوری آموزش تئوری و عملی پرسنل مکسارا برعهده گرفته، در طرحهای مشترک پژوهشی با مکسا مشارکت نموده و نیزاز مکسا در برگزاری دورههای آموزشی در زمینه مراقبتهای حمایتی و تسکینی در ایران پشتیبانی مینماید.در طی 10 سال گذشته بیش از 19000 بیمار مبتلا به سرطان و خانواده آنها از مراقبتهای حمایتی و تسکینی مکسا به صورت رایگان در مراکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی و شبکه مراقبت در منزل ، و همچنین با نرخ دولتی (رایگان برای بیماران نیازمند) در بخشهای بیمارستانی مراقبتهای حمایتی و تسکینی تحت مدیریت مکسا استفاده نمودهاند که از این تعداد 4400 بیمار، زیر نظر شبکه مراقبت در منزل مکسا بیش از 47000 خدمت دریافت کرده اند که بیشک در بسیاری موارد از مراجعه بیمار به مراکز درمانی و اشغال تختهای بیمارستانی و تحمیل درد و رنج حمل و نقل بیمار، جدایی از خانواده و پرداخت هزینه جلوگیری شده است و بقیه در مراکز سرپایی مراقبت های حمایتی و تسکینی مکسا و بخشهای بیمارستانی تحت مدیریت مکسامورد مراقبت و درمان قرار گرفته اند .مکسا، اولین و بزرگترین ارائه دهنده خدمات تخصصی رایگان حمایتی و تسکینی در ایران است که خدمات خود را به شکل کاملا رایگان برای بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آنها فارغ از طبقه اجتماعی، مذهب و نژاد ایشان فراهم میکند.به دلیل نبودن حمایتهای مالی دولتی وپوشش بیمه ای برای خدمات حمایتی وتسکینی،همه هزینه های مکساازطریق مشارکتهای مردمی وحمایت سازمانها درقالب مسئولیت اجتماعی تامین میشود.مراقبتهای حمایتی و تسکینی در مکسا-مراقبت پزشکی تسکینی oکنترل تخصصی علائم جسمی آزار دهنده ناشی از بیماری و درمان ازجمله، درد، زخم بستر، تهوع و استفراغ، مشکلات تنفسی و .....، مشاوره پزشکی تلفنی شبانه روزی - مراقبت پرستاری تسکینیoمراقبت اززخم بستر،انجام سونداژ،تعبیه لوله معده، انجام پانسمان و ...-مراقبت روانشناختی و معنوی oمشاوره و رواندرمانی فردی، گروه درمانی، مراقبت خانوادگی، مراقبت معنوی، ویزیت روانپزشکی بازتوانی فیزیکی و توانبخشی oکنترل و پیشگیری از لنف ادم، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، مشاوره تغذیه -خدمات مددکاری اجتماعی oتامین تجهیزات پزشکی، حل مشکلات درمانی، خانوادگی و اجتماعی بیماران، کلاسها و اردوهای تفریحی-ورزشی -مشاوره ژنتیک و پیشگیری مراکز ارائه خدمت مکسا در تهران و اصفهان شبکه مراقبت در منزل تهران و اصفهان بخش بستری تهران کلینیک سرپایی تهران و اصفهان مرکز شبانه روزی تماس Call Centerشبکه اجتماعی مراقبتهای حمایتی و تسکینی تهران و اصفهان

لینک کمکی