فایل رایگان ادغام هرمي تصاوير با نورگيري چندگانه با ويژگي هاي مبتني بر رنگ و توزيع شدت روشنايي در دنباله تصاوير ورودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ادغام هرمي تصاوير با نورگيري چندگانه با ويژگي هاي مبتني بر رنگ و توزيع شدت روشنايي در دنباله تصاوير ورودي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مهم ترین بخش الگوریتم های ادغام تصاویر با نورگیری چندگانه، انتخاب معیارها و ویژگی های کارآمد جهت استخراج نقشه های مناسب برای وزن دهی تصاویر ورودی است. در این مقاله، به کارگیری معیار رنگ دنباله تصاویر ورودی با نورگیری چندگانه جهت استخراج چنین ویژگی هایی پیشنهاد می شود. ایده پایه کار این است که تغییرات اندازه نورگیری بر ویژگی هایی چون روشنی و رنگ یک پیکسل اثر می گذارد. به همین منظور نقشه ویژگی استخراج شده مبتنی بر رنگ در کنار نقشه های وزنی مبتنی بر شدت روشنایی پیکسل ها در ساختاری هرمی با هم ترکیب شده و برای ساخت تصویری با گستره دینامیکی بالا استفاده شده است. بررسی و ارزیابی کمی و دیداری به ازای تصاویر ورودی متنوع، نشان از برتری روش پیشنهادی نسبت به روش های به روز دیگر دارد.

لینک کمکی