فایل رایگان ارائه مدل دسته بندي متون فارسي با استفاده از ترکيب مدل گوسين وبيزين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه مدل دسته بندي متون فارسي با استفاده از ترکيب مدل گوسين وبيزين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از دسته بندی اسناد، نگاشت اسناد متنی به چند دسته از قبل تعیین شده است. به دلیل رشد روز افزون متون، توجه زیادی به دسته بندی اسناد شده است. اما تجمیع نظر کارشناسان، امری چالش پذیر بوده و باعث اتلاف زمان می شود. بنابراین در سال های اخیر الگوریتم های گوناگونی برای دسته بندی خودکار اسناد، پیشنهاد شده است که البته اکثر آن ها در زمینه متون لاتین ارائه گردیده است و اخیرا به بررسی متون چینی و عربی و فارسی توجه شده است. هدف این مقاله، بررسی دسته بندی داده های فارسی می باشد که از ترکیب دو الگوریتم بیزین وگوسین، برای بهره بردن از مزیت های این دو الگوریتم، استفاده کرده ایم. در روش ارائه شده، دسته بندی متون فارسی به وسیله ی پیکره ی همشهری 2 مورد آزمایش قرار داده شده است و با روش نرمال شده ی تکرار کلمه درمعکوس تکرارسند (TF-IDF) به ویژگی ها وزن داده می شود و سپس مدل پیشنهادی پیاده سازی می شود. روش پیشنهادی برای دسته بندی این پیکره به 6 دسته، به دقت 93.04 درصد رسیده است که در مقایسه با سایر روش های ارائه شده برای متون فارسی دقت بیشتری داشته است.

لینک کمکی