فایل رایگان بهبود آشکارسازي ناهنجاري در تصاوير ابرطيفي با بيان تنک و فيلتر گوسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهبود آشکارسازي ناهنجاري در تصاوير ابرطيفي با بيان تنک و فيلتر گوسين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مقاله، روشی جهت بهبود آشکارسازی ناهنجاری در تصاویر ابرطیفی بر اساس بیان تنک و یک فیلتر نرم کننده پیشنهاد شده است. با استفاده از بیان تنک تصویر، تفاوت بین اهداف نابهنجار موجود در صحنه با پیش زمینه تصویر بهتر آشکار می شود. از آن جایی که اهداف نابهنجار، نادر بوده و درصد کمی از کل تصویر را تشکیل می دهند و از طرفی دارای طیف متفاوت نسبت به پیش زمینه هستند، به پیکسل های نویزی شبیه هستند. استفاده از فیلتر نرم کننده ی گوسین و محو کردن نویزهایی که مورد علاقه نیستند، قبل از به کارگیری بیان تنک، کمک شایانی به کاهش نرخ خطای آشکارساز خواهد کرد. مقایسه نتایج به دست آمده ی روش پیشنهادی با الگوریتمی بر مبنای پایه تنک به نام BJSRحاکی از بهبود آشکارسازی با میزان 2/2درصد می باشد.

لینک کمکی