فایل رایگان مدل سازي عبارات ظاهرنشده با استفاده از يادگيري عميق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي عبارات ظاهرنشده با استفاده از يادگيري عميق :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

عبارت کلیدی نشان دهنده و بیانگر مفاهیم اساسی برای یک متن است. در بسیاری از کاربردهای پردازش متن، نیاز به استخراج عبارات کلیدی با کیفیت مناسب است. در روش های قدیمی مدل سازی متن، معانی و مفاهیم مرتبط با متن اهمیت ویژه ای نداشته اند. درنتیجه ساختار اصلی مدل، بر اساس کلمات ظاهرشده در سند شکل گرفته است. طبق تحقیقات اخیر، اسناد هم خوشه اشتراک مناسبی در عبارات کلیدی مستقیما ظاهرنشده در سند متنی دارند. در این تحقیق، مدلی جهت استخراج مفاهیم اساسی متن با استفاده از تخمین متون مشابه و اضافه کردن عبارات کلیدی به لایه های مخفی شبکه عمیق، ارائه شده است. این مدل سازی بر اساس تشابه خوشه ای با یک شبکه عمیق شکل گرفته است. این ساختار، سعی در کشف عبارات ظاهرنشده و سپس تخمین بهتر عبارات کلیدی با یک RNN را دارد. این روش به طور قابل توجهی مشکل عدم بازنمایی مفاهیم اساسی و عدم وجود عبارات کلیدی به طور مستقیم را حل می کند. روش پیشنهادی روی چهار دادگان متداول در این حوزه آزمایش شده است. نتایج این آزمایش ها، بهبود حدود 14 درصدی نسبت به روش های معمول TF-IDF, KEA و RNN را نشان می دهد.

لینک کمکی