فایل رایگان يک روش سريع براي انتخاب بهترين گراف ها جهت ترکيب به منظور افزايش دقت انتشار برچسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان يک روش سريع براي انتخاب بهترين گراف ها جهت ترکيب به منظور افزايش دقت انتشار برچسب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بسیاری از اوقات بررسی یک پدیده تنها از یک منظر (ویژگی) به تنهایی نمی تواند به تشخیصی کامل و دقیق از آن منجر شود. همچنین اینکه کدام ویژگی بهترین توصیف از پدیده مورد بررسی را ارائه می دهد از پیش برای ما مشخص نیست. لذا انتخاب بهترین ویژگی ها و ترکیب آنها می تواند منجر به نتایج مطلوب شود. می توان برای توصیف روابط بین نمونه داده ها از منظر هر کدام از ویژگی ها یک گراف ساخت. گرافی که در آن وزن بین نمونه های متعلق به یک کلاس زیاد و بین کلاس های مختلف کم باشد مطلوب تر است و دقت انتشار برچسب روی آن بالا خواهد بود، لذا بر این اساس و بر مبنای داده های برچسب دار، می توان بهترین گراف ها را انتخاب و سپس ترکیب کرد. در این مقاله یک روش رتبه بندی برای انتخاب گراف مناسب برمبنای جمع مقادیر وزن های بین نمونه های هر کلاس و یک روش برای بهبود نتایج ترکیب و انتشار برچسب پیشنهاد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که انجام دو مرحله انتخاب و ترکیب در کنار یکدیگر می تواند منجر به نتیجه ای مشابه دقت بهترین گراف و یا حتی بالاتر از آن شود.

لینک کمکی