فایل رایگان اينترنت 5 Gچيست و چه قابليت ھايي دارد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اينترنت 5 Gچيست و چه قابليت ھايي دارد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در سال ھای گذشته سرعت رشد فناوری به اندازه ای زیاد بوده است که ھر چند سال یک بار شاھد معرفی نسل جدیدی از شبکه ھای ارتباطی برای تلفن ھای ھمراه بوده ایم . از شبکه ی 2 Gکه بستر اینترنت ھمراه برای اولین بار بروی آن معرفی شد و پس از آن شبکه ی 3 Gکه سرعت بالاتری در انتقال اطلاعات را در اختیار کاربران قرار می داد. در سال ھای گذشته ھم نام شبکه ی 4 G به وفور به چشم می خورد که سرعت بسیار بالاتری در مقایسه با شبکه ی 3 Gرا در اختیار کاربران قرار می دھد. اما شبکه ی 4 Gبه ھمینجا ختم نشده است. این شبکه به تازگی با ایجاد بهبودھایی در کیفیت و سرعت انتقال اطلاعات به شبکه ی 45 Gبروزرسانی شده است که ھمانند نسل ھای پیشین، در این نسل نیز شاھد بهبود چشمگیر عملکرد دستگاه ھای استفاده کننده از این شبکه ی ارتباطی ھستیم.اما حالا به نظر می رسد که شبکه ی چندصد مگابیتی 4 G ھم تولیدکنندگان گوشی ھای ھوشمند و ارائه دھندگان سرویس ھای ارتباطی را راضی نکرده است و این کمپانی ھا به دنبال رونمایی از نسل جدیدی از ارتباطات با نام 5 Gیا پنجمین نسل ارتباطات ھستند. در این مطلب می خواھیم با یکدیگر به قابلیت ھای شبکه ی 5 G و تفاوت ھای آن با نسل ھای پیشین ارتباطی نگاھی بیندازیم و آن ھا را به صورت مختصر بررسی کنیم.

لینک کمکی